21 Ocak 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28889

TEBL

Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankasndan:

EK DEFTERLERNN BASKI EKLNE, BANKALARIN HAMLE DEMEKLE

YKML OLDUU MKTAR LE EK DZENLEME VE EK HESABI

AMA YASAI KARARLARININ BLDRLMESNE VE DUYURULMASINA

LKN TEBL (SAYI: 2010/2)DE DEKLK

YAPILMASINA DAR TEBL (SAYI: 2014/1)

MADDE 1 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayl Resm Gazetede yaymlanan ek Defterlerinin Bask ekline, Bankalarn Hamile demekle Ykml Olduu Miktar ile ek Dzenleme ve ek Hesab Ama Yasa Kararlarnn Bildirilmesine ve Duyurulmasna likin Tebli (Say: 2010/2)in 4 nc maddesinde yer alan binkrkbe Trk Liras ibareleri binyzyirmi Trk Liras olarak deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Tebliin geici 2 nci maddesinde yer alan altyzonbe Trk Liras ibareleri altyzaltm Trk Liras olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Bu Tebli 27/1/2014 tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Tebli hkmlerini Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Bakan yrtr.