14 Ocak 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28882 (Mkerrer)

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI

25 EKM 2013 TARHL VE 28802 SAYILI RESM GAZETEDE YAYIMLANAN

7 EKM 2013 TARHL VE 2013/5502 SAYILI 2014 YILI PROGRAMININ

UYGULANMASI, KOORDNASYONU VE ZLENMESNE DAR

BAKANLAR KURULU KARARI EK

2014 Yl Yatrm Program, Onuncu Kalknma Plannda, 2014-2016 Orta Vadeli Programnda ve 2014 Yl Programnda ngrlen hedefler dorultusunda hazrlanmtr.

2014 Yl Yatrm Programnda; Genel Bte Kapsamndaki Kamu dareleri, zel Bte Kapsamndaki Kamu dareleri, Dzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, kamu pay yzde 50'nin zerindeki ktisadi Devlet Teekklleri ve Kamu ktisadi Kurulular ile bunlarn bal ortaklklar, zelletirme Kapsamna Alnan Kurulular, Sosyal Gvenlik Kurumlar, Dner Sermayeli Kurulular, ller Bankas, d proje kredisi kullanan Bykehir Belediyeleri ile dier belediyeler tarafndan gerekletirilecek yatrm projeleri sektrel bazda dzenlenmitir.

Yatrm projeleri; "etd proje ileri", "devam eden projeler" ve "yeni projeler" olarak tasnif edilmitir. Her proje iin; proje numaras, ad, yeri, karakteristii, balama ve biti tarihi, proje tutar, 2013 sonuna kadar tahmini harcama miktar ve 2014 yl denei ayr ayr gsterilmitir.

Gneydou Anadolu Projesi, Dou Anadolu Projesi, Dou Karadeniz Projesi ve Konya Ovas Projesi kapsamndaki projeler ile Yeilrmak Havzas Geliim Projesi ve Zonguldak, Bartn, Karabk Blgesel Gelime Raporlar kapsamndaki projeler, proje adlarnn sonlarna srasyla "GAP", "DAP", "DOKAP", "KOP", "YHGP", ve "ZBK" ksaltmalar eklenerek gsterilmitir. Avrupa Birlii fonlarndan desteklenecek projelere "AB" ksaltmas eklenmi veya "AB Mktesebatna Uyum" projesi olduu belirtilmitir.

2014 Yl Yatrm Program, 2014 Yl Merkezi Ynetim Bte Kanunu Tasarsnn yasalamas srecinde Trkiye Byk Millet Meclisi (TBMM) tarafndan yaplan deiiklikleri kapsamaktadr.

Kurulularn 2014 Yl Merkezi Ynetim Bte Kanununda yer alan sermaye transferi deneklerinden sadece kamu yatrm niteliini tayanlar kurulu ve sektr yatrm denei toplamna dahil edilerek, kamu yatrm niteliinde olmayp kamu sektr dna transfer niteliinde olan deneklerin bir ksm ise kurulu ve sektr yatrm toplamna dahil edilmeden 2014 Yl Yatrm Program ile ilikilendirilmitir. Genel ve zel Bte Kapsamndaki Kamu darelerinin yatrm deneklerine yatrmlarla ilgili personel giderleri ile gayrimenkul alm ve kamulatrma denekleri dahil deildir.

Dzenleyici ve Denetleyici Kurumlarn gayrimenkul alm ve kamulatrma denekleri hari olmak zere, yatrm nitelikli projelerine bilgi amacyla 2014 Yl Yatrm Programnda yer verilmitir.

6512 sayl 2014 Yl Merkezi Ynetim Bte Kanununda; Kylerin Altyapsnn Desteklenmesi Projesi (KYDES) kapsamnda kylerin altyap ihtiyalar iin il zel idareleri ve/veya kylere hizmet gtrme birliklerine kullandrlmak zere Maliye Bakanl btesinin 12.01.31.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibinde 346 Milyon TL denek tahsis edilmitir. Sz konusu denek Yatrm Program toplamna dahil olmayp, kullanm 2014 Yl Merkezi Ynetim Bte Kanununun 10 uncu maddesi hkmleri erevesinde gerekletirilecektir. Bu denek ile ihtiya halinde yl iinde aktarlacak ilave denein il baznda dalm, kullandrlmas, izlenmesi ve denetimine ilikin esas ve usuller ileri Bakanlnn teklifi ve Maliye Bakanlnn gr zerine Yksek Planlama Kurulu tarafndan karara balanacaktr. Sz konusu deneklerde yl iinde ihtiya duyulacak revizyonlar, 2013/5502 sayl 2014 Yl Programnn Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararndaki hkmlere tabi deildir.

6512 sayl 2014 Yl Merkezi Ynetim Bte Kanununda; Su Kanalizasyon ve Altyap Projesi (SUKAP) kapsamnda belediyelerin ime suyu ve atk su projelerini gerekletirmek zere ller Bankas Anonim irketine tahakkuk ettirilmek zere Maliye Bakanl btesinin 12.01.31.00-06.1.0.9-1-07.1 tertibinde 557.030 Bin TL denek tahsis edilmitir. Sz konusu denek Yatrm Program toplamlarna dahil olmayp, kullanm 2014 Yl Merkezi Ynetim Bte Kanununun 10 uncu maddesi hkmleri erevesinde gerekletirilecektir. SUKAP iin tahsis edilen bu denein belediyeler baznda dalm, kullandrlmas, izlenmesi ve denetimine ilikin esas ve usuller, Yksek Planlama Kurulu tarafndan karara balanacaktr.

2014 Yl Yatrm Programnda btn nakdi yatrm deerleri program yl fiyatlaryla (2014 yl fiyatlaryla) ve "Bin TL" baznda verilmitir. 2014 yl ortalama program kuru dikkate alnmtr.

2014 Yl Yatrm Program