14 Ocak 2014 Tarihli ve 28882 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

—  Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ile İlgili 2014/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 12/1/2014 Tarihli ve 43 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 12/1/2014 Tarihli ve 44 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


14/01/2014 tarihli ve 28882 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, 2014 Yılı Yatırım Programı yayımlanmıştır.