11 Ocak 2014 Tarihli ve 28879 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin Malezya Kısmının İptaline Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

2014/5798    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunda Boş Bulunan Üyeliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 7/1/2014 Tarihli ve 19 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 8/1/2014 Tarihli ve 23 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri