11 Ocak 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28879

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        10 Ocak 2014

          69471265-305-238

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 3/1/2014 tarihli ve 69471265-305-48 sayılı yazımız.

                         b) 3/1/2014 tarihli ve 68244839-140.03-7-9 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 5 Ocak 2014 tarihinden itibaren Japonya, Singapur ve Malezya’ya gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi ELVAN’ın dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, program değişikliği nedeniyle seyahatin Malezya kısmının iptal edilmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Beşir ATALAY

                                                                                                                                                Başbakan V.

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             10 Ocak 2014

          68244839-140.03-9-19

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 3/1/2014 tarihli ve 69471265-305-48 sayılı yazınız.

                         b) 3/1/2014 tarihli ve 68244839-140.03-7-9 sayılı yazımız.

                         c) 10/1/2014 tarihli ve 69471265-305-238 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Ocak 2014 tarihinden itibaren Japonya, Singapur ve Malezya’ya gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi ELVAN’ın dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, program değişikliği nedeniyle seyahatin Malezya kısmının iptal edildiği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının Malezya kısmının işlemden kaldırılması uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                Abdullah GÜL

                                                                                                                                          CUMHURBAŞKANI