9 Ocak 2014 Tarihli ve 28877 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik

—  Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Süleyman Şah Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/2)

—  Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

—  Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

—  Etilen Glikol İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

—  Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)

—  Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketinin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamındaki Onaylanmış Kuruluş Faaliyetleri Askı Sürecinin Sonlandırılmasına Dair Tebliğ

—  Analitik Prosedürler (BDS 520) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 20

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli ve E: 2013/133, K: 2013/169 Sayılı Kararı

 

DÜZELTME     Anayasa Mahkemesinin 8/1/2014 Tarihli ve 28876 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2013/131, 2013/132, 2013/133 Sayılı Kararları ile İlgili

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri