7 Ocak 2014 Tarihli ve 28875 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—  Adalet Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 10/10/2013 Tarihli ve E: 2013/86, K: 2013/117 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2012/673 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2012/989 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/817 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/850 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/2187 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/2954 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/3283 Başvuru Numaralı Kararı

 

DÜZELTME    2/1/2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği ile İlgili

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri