4 Ocak 2014 Tarihli ve 28872 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

—  Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/65)

—  Gümrük Genel Tebliği (Sektörel Destekleme) (Seri No:1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 3/1/2014 Tarihli ve 2014/9 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 3/1/2014 Tarihli ve 2014/85 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri