3 Ocak 2014 Tarihli ve 28871 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

—  Adalet Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİK

—  Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)

—  Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)

—  Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/201 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/202 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/203 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/204 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/205 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/210 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARI

—  Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile İlgili Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/2 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 2/1/2014 Tarihli ve 2013/9894 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 2/1/2014 Tarihli ve 2013/9895 Başvuru Numaralı Kararı

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 31/12/2013 Tarihli ve 627 Sayılı Kararı ve Eki 30 Mart 2014 Pazar Günü Yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde İl, İlçe ve Geçici İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Genelge (Örnek: 139)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri