3 Ocak 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 28871

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 20/12/2013

Karar No : 2013/204

Konu : Erzurum Palandken ve Konakl Kayak Merkezleri ile ilgili 2013/01

sayl kararn baz maddelerinin deitirilmesi ve baz tanmazlarn

zelletirme kapsam ve programna alnmas

Kurulumuzca;

zelletirme daresi Bakanlnn (dare) 25/11/2013 tarih ve 10045 sayl yazsna istinaden;

1. Kurulumuzun 4/1/2013 tarih ve 2013/01 sayl kararnn;

- 1inci maddesinin (b) bendi ile alt paragrafn Erzurum ili, Palandken ilesi, Palandken Kayak Merkezinde yer alan Maliye Hazinesi ve Spor Genel Mdrlne ait (2013/01 sayl Kararmzn eki, Ek-3te saylan) tanmazlarn, 2013/01 sayl Kararmzn eki, Ek-4 krokide snrlar belirlenen alandaki Maliye Hazinesine ait tanmazlar ile Devletin hkm ve tasarrufu altnda bulunan alanlarn ve bunlarn zerindeki; Maliye Hazinesine ve Genlik Hizmetleri ve Spor l Mdrl/Spor Genel Mdrlne ait Kayak Eitim ve Dinlenme Tesisi, kafeterya, pist, lift, glet ve benzeri yap, tesisler ile bu alanlar zerinde bulunan dier varlklarn zerindeki haklarla birlikte,

zelletirme kapsam ve programa alnmasna, eklinde,

- 2nci maddesinin, zelletirmenin sat, kiralama, iletme hakknn verilmesi, mlkiyetin gayri ayni haklarn tesisi ve iin gereine uygun sair hukuki tasarruflar yntemlerinin birlikte veya ayr ayr uygulanmas suretiyle gerekletirilmesine eklinde,

- 5inci maddesinin zelletirme ilemlerinin 31/12/2016 tarihine kadar tamamlanmasna, eklinde deitirilmesine,

- 3. ve 4. maddelerin iptaline,

2. Erzurum ili, Palandken ilesi, Dere Mahallesindeki, zerinde sporcu kamp eitim merkezi bulunan Maliye Hazinesine ait 191 ada, 366 parsel sayl, 281.444,79 m2 yzlml tanmazn, ekli krokide snrlar gsterilen 242.214,29 m2lik alandan, atlama kuleleri ve kulelerin bulunduu alan hari kalan alann zerindeki haklarla birlikte zelletirme kapsam ve programna alnmasna, zelletirmenin sat, kiralama, iletme hakknn verilmesi, mlkiyetin gayri ayni haklarn tesisi ve iin gereine uygun sair hukuki tasarruflar yntemlerinin birlikte veya ayr ayr uygulanmas suretiyle gerekletirilmesine ve zelletirme ilemlerinin 31/12/2016 tarihine kadar tamamlanmasna,

karar verilmitir.

 

Tebliin eki iin tklaynz