3 Ocak 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 28871

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 20/12/2013

Karar No : 2013/203

Konu : Bursa li, Osmangazi lesi, ekirge Mahallesi, 4167 Ada, 6 ve 7 parsel

numaral arsalar ile zerindeki elik Palas Bursa Otelinin inaat

halindeki yaplarnn sat.

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn (dare) 4/12/2013 tarih ve 10399 sayl yazsna istinaden;

Kurulumuzun 4/7/2005 tarih, 2005/76 sayl Kararyla zelletirme kapsam ve programna alnan Sosyal Gvenlik Kurumu (SGK) mlkiyetindeki Bursa li, Osmangazi lesi, ekirge Mahallesi, 4167 Ada, 6 ve 7 Parsel numaral toplam 40.961,95 m2 yzlml arsalarn zerinde bulunan inaat halindeki yaplar ile birlikte sat yntemiyle zelletirilmesini teminen hale lan ve hale artnamesinde belirtilen hususlar kapsamnda yaplan ihale sonucunda ihale komisyonunca;

SGK adna kaytl, elik Palas Bursa Oteli Tanmaznn, 39.225.000.- (Otuzdokuzmilyonikiyzyirmibebin) ABD Dolar bedelle en yksek teklifi veren Regina Termal Otelcilik Ve Turizm Anonim irketine hale artnamesi erevesinde satlmasna, Regina Termal Otelcilik Ve Turizm Anonim irketinin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 39.220.000.- (Otuzdokuzmilyonikiyzyirmibin) ABD Dolar bedelle ikinci teklifi veren Alt D Ticaret Anonim irketine hale artnamesi erevesinde satlmasna, Alt D Ticaret Anonim irketinin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

dair verilen Kararn onaylanmasna,

Bu karar erevesinde sat szlemesi imzalanmas ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarnda darenin yetkili klnmasna

karar verilmitir.