3 Ocak 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 28871

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 20/12/2013

Karar No : 2013/201

Konu : Karayollar Genel Mdrl ve Maliye Hazinesi adna kaytl;

zmir ili, Bornova ilesi, Kazmdirik Mahallesi, 14217 ada, 1 nolu

parseldeki 27.399,59 m2 yzlml tanmazn zerindeki binalarla

birlikte zelletirilmesi

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn (dare) 3/10/2013 tarih ve 8814 sayl yazsna istinaden;

Kurulumuzun 6/2/2012 tarih, 2012/16 sayl Karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan Karayollar Genel Mdrl ve Maliye Hazinesi adna kaytl zmir ili, Bornova ilesi, Kazmdirik Mahallesi, 14217 ada, 1 nolu parselde bulunan 27.399,59 m2 yzlml tanmazn zerindeki binalarla birlikte, Sat yntemiyle ve Pazarlk Usul uygulanmak suretiyle zelletirilmesini teminen hale lan Metni ve hale artnamesinde belirtilen hususlar dikkate alnarak yaplan ihale sonucunda:

Karayollar Genel Mdrl ve Maliye Hazinesi adna kaytl, sz konusu sata konu varlklarn; 76.300.000 (Yetmialtmilyonyzbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Liva ve D Ticaret A..ye hale artnamesi erevesinde satlmasna, Liva ve D Ticaret A..nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 74.801.000 (Yetmidrtmilyonsekizyzbirbin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Mistral Yap Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret A..ye hale artnamesi erevesinde satlmasna, Mistral Yap Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret A..nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 74.000.000 (Yetmidrtmilyon) Trk Liras bedelle nc teklifi veren Mehmet GKDEMR naat Sanayi ve Ticaret Ltd. ti.ye hale artnamesi erevesinde satlmasna, Mehmet GKDEMR naat Sanayi ve Ticaret Ltd. ti.nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

dair verilen hale Komisyonu Kararnn onaylanmasna,

Bu karar erevesinde, sat szlemesinin imzalanmas ve Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarnda darenin yetkili klnmasna

karar verilmitir.