3 Ocak 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28871

KURUL KARARI

Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulundan:

Tarihi              : 20/12/2013

Karar Sayısı    : 2013/2

Konu               : Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)

5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri gereğince, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların katılımı ile hazırlanmış olan ekli “Türkiye Afet Müdahale Planı” Yüksek Kurul tarafından onaylanmıştır.

 

 

Beşir ATALAY

 

 

Başbakan Yardımcısı

 

 

 

 

 

E. BAYRAKTAR

A. DAVUTOĞLU

T. YILDIZ

Çevre ve Şehircilik

Dışişleri Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanı

 

Bakanı

 

 

 

M.M. EKER

M. GÜLER

M. ŞİMŞEK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Bakanı

 

 

 

 

 

N. AVCI

İ. YILMAZ

V. EROĞLU

Milli Eğitim Bakanı

Milli Savunma Bakanı

Orman ve Su İşleri Bakanı

 

 

 

M. MÜEZZİNOĞLU

B. YILDIRIM

 

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik

 

 

ve Haberleşme Bakanı

 

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)