3 Ocak 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 28871

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 20/12/2013

Karar No : 2013/210

Konu : Derince Liman mar Plan.

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 2/12/2013 tarih ve 10257 sayl yazsna istinaden;

1- Kurulumuzun 24/5/2013 tarih ve 2013/87 sayl Karar ile onaylanan Kocaeli li, Derince lesi, Deniz Mahallesi, Derince Liman Alanna (yeni yaplacak dolgu alan da dahil) ilikin olarak Liman Alan (E=0.35 ; Hmax= Serbest); TCDD Alan (E=0.35 ; Hmax= Serbest), Park Alan, Otopark ve Yol fonksiyonunu neren 1/5000 lekli Nazm mar Plan Deiiklii ve 1/1000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliine ask srecinde yaplan itirazlardan; T.C. Devlet Demiryollar letmesi Genel Mdrl ve Kocaeli Kltr Varlklarn Koruma Blge Kurulu tarafndan talep edilen baz hususlarn kabul edilmesine, dier itirazlarn reddine,

2- Ask srecinde yaplan itirazlarn deerlendirilmesi sonucu kabul edilen itirazlara gre yeniden dzenlenen Derince Liman Alan 1/5000 lekli Nazm mar Plan Deiiklii ve 1/1000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin onaylanmasna,

3- Onaylanan imar planlarnn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin Kocaeli Bykehir Belediye Bakanl ve Derince Belediye Bakanlna gnderilmesine,

karar verilmitir.

 

Tebliin eki iin tklaynz