3 Ocak 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 28871

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 20/12/2013

Karar No : 2013/205

Konu : Fenerbahe-Kalam Yat Liman Koruma Amal mar Plan.

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 13/8/2013 tarih ve 7221 sayl yazsna istinaden;

1- stanbul li, Kadky lesi, Zhtpaa Mahallesi snrlar iinde; Kalam-Fener Caddesi mevkiinde bulunan Fenerbahe-Kalam Yat Liman alann da kapsayan zelletirme kapsam ve programndaki Trkiye Denizcilik letmeleri A..ye ait 274 ada, 1 nolu parsel ve devletin hkm ve tasarrufu altndaki alanlardan oluan toplam 436.263,58 mlik alana (deniz yzeyi alan da dahil) Yat Liman Alan (Emsal:0.13; at dahil olmak zere Hmax:7.50 m) ve Balk Barna Alan Karar getirilmesine ilikin Kurulumuzun 03.05.2013 tarih ve 2013/75 sayl Karar ile onaylanan 1/5000 lekli Koruma Amal Nazm mar Plan ve 1/1000 lekli Koruma Amal Uygulama mar Planna ask srecinde yaplan itirazlarn reddine,

2- Kararn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin stanbul Bykehir Belediye Bakanl ve Kadky Belediye Bakanlna gnderilmesine,

karar verilmitir.