3 Ocak 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28871

ATAMA KARARI

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/820

1 – Açık bulunan Bakanlık Yüksek Müşavirliğine, Personel Genel Müdür Yardımcısı (41009) Ünal BOZDAĞ’ın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

2/1/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Bekir BOZDAĞ

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı