2 Ocak 2014 Tarihli ve 28870 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği

—  Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.1)

—  Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 31/12/2013 Tarihli ve 622 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 31/12/2013 Tarihli ve 623 Sayılı Kararı ve Eki Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Genelge (Örnek: 140/I)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri