1 Ocak 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28869

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.          :  2013/66

İşyeri                  :  Fibatek Plastik Ambalaj Turizm Denizcilik Taşımacılık San. A.Ş.

                               Hacı Sabancı O.S.B. İsmet İnönü Bulvarı No:15

                               Sarıçam/ADANA

SGK Sicil No.    :  1049189.001

Tespiti İsteyen   :  Teksif Sendikası

İnceleme             :  Fibatek Plastik Ambalaj Turizm Denizcilik Taşımacılık San. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen şirketin Hacı Sabancı O.S.B. İsmet İnönü Bulvarı No: 15 Sarıçam/ADANA adresinde bulunan fabrika işyerinde polipropilenden plastik çuval imalatı yapıldığı,  bu nedenle yapılan işlerin  İşkolları Yönetmeliğinin 04 sıra numaralı “Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Fibatek Plastik Ambalaj Turizm Denizcilik Taşımacılık San. A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği'nin 04 sıra numaralı  “Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına  6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5'inci maddesi gereğince karar verilmiştir.