1 Ocak 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28869

YNETMELK

Canik Baar niversitesinden:

CANK BAARI NVERSTES LSANS VE NLSANS ETM-RETM

VE SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 27/1/2013 tarihli ve 28541 sayl Resm Gazetede yaymlanan Canik Baar niversitesi Lisans ve nlisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 5 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(6) Hazrlk hari, nlisans eitimini iki ylda ve lisans eitimini drt ylda tamamlayamayan eitim burslu rencilerin bu srelerin sonunda eitim burslar kesilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) rencinin bir yarylda alabilecei ders yk ift anadal ve yandal yapan renciler hari toplam 30 AKTSyi geemez.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Muafiyet snav, yabanc dil hazrlk snfndan ve Senatoca belirlenen derslerden ilgili blm tarafndan yaplan ve baarl olanlarn dersi almalarn gerektirmeyen snavlardr. Hazrlk program zorunlu olan blmler hari ngilizce ve bilgisayar dersleri muafiyet snavndan 60 ve st notu alan renciler bu derslerden muaf saylr.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Canik Baar niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

27/1/2013

28541