31 Aralık 2013 Tarihli ve 28868 Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2013/5760    İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli

 

ATAMA KARARLARI

—  Adalet Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

TEBLİĞLER

—  Türk Patent Enstitüsünce 2014 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2014/1)

—  Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

—  Elektrik Piyasasında Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ