31 Aralk 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28868

YNETMELK

Melikah niversitesinden:

MELKAH NVERSTES LSANS VE NLSANS ETM-RETM VE

SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 31/1/2010 tarihli ve 27479 sayl Resm Gazetede yaymlanan Melikah niversitesi Lisans ve nlisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 24 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin (9) numaral alt bendinin son cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Bir renci, baarszlk veya not ykseltmek iin ald dersler ile W notu ald ve yaz dneminde kaytl olduu derslerden ekilemez.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Melikah niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

31/1/2010

27479

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

23/5/2011

27942

2-

22/8/2012

28389

3-

13/11/2013

28820