31 Aralk 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28868

YNETMELK

Trkiye Ziraat Odalar Birliinden:

ZRAAT ODALARININ GR CRET VE YILLIK ADATLARI

HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 12/1/2005 tarihli ve 25698 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ziraat Odalarnn Giri creti ve Yllk Aidatlar Hakknda Ynetmeliin 5 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 5 Giri creti ve yllk aidat, asgari cretin yzde ikisinden az, asgari cretin be katndan fazla olmayacak ekilde, Kanunun 20 nci maddesine uygun olarak, bu Ynetmeliin 7 nci maddesinde yazl Birlike tespit edilen alt kademede gsterilen miktarlar dahilinde her yl o yla ait asgari cretin belli olmasndan sonra bir ay ierisinde Oda Ynetim Kurulunca belirlenir.

Birlik veya Oda Meclisi, oda ynetim kurullarnca tespit edilen aidat miktarlarn, asgari cretin %2sinin altna dmemek zere, yrenin rn desenini, toprak yapsn, reticinin gelir durumunu gz nne alarak; sulu arazilerde dekara belirlenen azami deeri %65e, susuz ve kra arazilerde ise dekara belirlenen azami deeri %85e kadar blgeler, iller ve ileler baznda drebilir.

Birlik, asgari cret belirlendikten sonra, en ge 5 i gn ierisinde, Ynetmelik gereince alnmas gereken giri creti ve aidat miktarn ve blgeler, iller ve ileler baznda indirim listelerini hazrlar.

Odalar, Birliin belirlemi olduu giri creti ve yllk aidat listelerine gre, en ge 1 ay ierisinde kendi odas iin uygun olan listeyi Oda Ynetim Kurulu veya Ynetim Kurulunca yetki verilen oda bakannn belirlemesini salar. Odann semi olduu liste, Birlik onayna sunulur ve Birliin onayndan sonra oda, uygun olan liste ile ilgili olarak, oda ynetim kurulu kararn alr ve oda ynetim kurulu karar fotokopisinin 1 nshasn muhtarla, 1 nshasn Birlie gnderir ve muhtarlktaki 15 gn ask sresinden sonra uygulamaya geilir.

Bu Ynetmeliin 9 uncu maddesine gre yaplan dnmler sulu arazi olarak deerlendirilir.

Sulu-kuru arazi ayrm yapmayan odalarn belirlemi olduu aidat miktarlar kuru arazi zerinden deerlendirmeye alnr.

Giri creti ve yllk aidat, bu Ynetmeliin 7 nci maddesinde belirlenen kademeler iinde kalmak kaydyla, dekar bana nispi olarak tespit edilebilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkras ve ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Birden fazla odann alma alan iinde iftilik yapan kurumlar giri creti ve yllk aidatlarn merkezinin bulunduu yerin odasna der ve ifti belgesini merkezinin bulunduu odadan alr. Alnan giri creti ve yllk aidat, iletme varlnn, ilelere/odalara gre dalm dikkate alnarak, aidatn dendii oda tarafndan odalar arasnda paylatrlr.

Birden fazla odann alma sahas iinde iletmesi olan gerek kii yeler, iletmesinin bulunduu her odaya, bu Ynetmeliin 7 nci ve 8 inci maddelerinde yazl esaslara uygun olarak hesaplanan miktarda yllk aidat, ikametghnn bulunduu yerin odasna giri creti derler. iftiye/yeye ait bilgiler, iftinin ikamet ettii odada toplanr ve ifti belgesini sz konusu odadan alr. Arazisinin bulunduu her odaya kayt olduundan, Sosyal Gvenlik Kurumuna bildirimini arazisinin bulunduu her oda yapmak zorundadr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 7 Giri creti ve yllk aidata ilikin kademeler aada gsterilmitir.

I. Kademe:

Tarla arazisi ve edeer arazi varl toplam 506-1000 dekar arasnda olan iftiler iin asgari cretin en ok %150si,

Tarla arazisi ve edeer arazi varl toplam 1001-1600 dekar arasnda olan iftiler iin asgari cretin en ok %200,

Tarla arazisi ve edeer arazi varl toplam 1601-2000 dekar arasnda olan iftiler iin asgari cretin en ok %300,

Tarla arazisi ve edeer arazi varl toplam 2001-2500 dekar arasnda olan iftiler iin asgari cretin en ok %400

Tarla arazisi ve edeer arazi varl toplam 2501 dekardan fazla olan iftiler iin asgari cretin en ok %500,

II. Kademe:

Tarla arazisi ve edeer arazi varl toplam 281-325 dekar arasnda olan iftiler iin asgari cretin en ok %60,

Tarla arazisi ve edeer arazi varl toplam 326-370 dekar arasnda olan iftiler iin asgari cretin en ok %74,

Tarla arazisi ve edeer arazi varl toplam 371-415 dekar arasnda olan iftiler iin asgari cretin en ok %83,

Tarla arazisi ve edeer arazi varl toplam 416-460 dekar arasnda olan iftiler iin asgari cretin en ok %92si,

Tarla arazisi ve edeer arazi varl toplam 461-505 dekar arasnda olan iftiler iin asgari cretin en ok %101i,

III. Kademe:

Tarla arazisi ve edeer arazi varl toplam 181-200 dekar arasnda olan iftiler iin asgari cretin en ok %40,

Tarla arazisi ve edeer arazi varl toplam 201-220 dekar arasnda olan iftiler iin asgari cretin en ok %44,

Tarla arazisi ve edeer arazi varl toplam 221-240 dekar arasnda olan iftiler iin asgari cretin en ok %48i,

Tarla arazisi ve edeer arazi varl toplam 241-260 dekar arasnda olan iftiler iin asgari cretin en ok %52si,

Tarla arazisi ve edeer arazi varl toplam 261-280 dekar arasnda olan iftiler iin asgari cretin en ok %56s,

IV. Kademe:

Tarla arazisi ve edeer arazi varl toplam 81-100 dekar arasnda olan iftiler iin asgari cretin en ok %20si,

Tarla arazisi ve edeer arazi varl toplam 101-120 dekar arasnda olan iftiler iin asgari cretin en ok %24,

Tarla arazisi ve edeer arazi varl toplam 121-140 dekar arasnda olan iftiler iin asgari cretin en ok %28i,

Tarla arazisi ve edeer arazi varl toplam 141-160 dekar arasnda olan iftiler iin asgari cretin en ok %32si,

Tarla arazisi ve edeer arazi varl toplam 161-180 dekar arasnda olan iftiler iin asgari cretin en ok %36s,

V. Kademe:

Tarla arazisi ve edeer arazi varl toplam 31-40 dekar arasnda olan iftiler iin asgari cretin en ok %8i,

Tarla arazisi ve edeer arazi varl toplam 41-50 dekar arasnda olan iftiler iin asgari cretin en ok %10u,

Tarla arazisi ve edeer arazi varl toplam 51-60 dekar arasnda olan iftiler iin asgari cretin en ok %12si,

Tarla arazisi ve edeer arazi varl toplam 61-70 dekar arasnda olan iftiler iin asgari cretin en ok %14,

Tarla arazisi ve edeer arazi varl toplam 71-80 dekar arasnda olan iftiler iin asgari cretin en ok %16s,

VI. Kademe:

Tarla arazisi ve edeer arazi varl toplam 1-10 dekar arasnda olan iftiler iin asgari cretin en az %2si,

Tarla arazisi ve edeer arazi varl toplam 11-15 dekar arasnda olan iftiler iin asgari cretin en ok %3,

Tarla arazisi ve edeer arazi varl toplam 16-20 dekar arasnda olan iftiler iin asgari cretin en ok %4,

Tarla arazisi ve edeer arazi varl toplam 21-25 dekar arasnda olan iftiler iin asgari cretin en ok %5i,

Tarla arazisi ve edeer arazi varl toplam 26-30 dekar arasnda olan iftiler iin asgari cretin en ok %6s,

olarak belirlenmitir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (e) ve (f) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

e) Deniz ve gl balklnda;

0,5-15 ton aras kapasiteli iletmeler asgari cretin en az %2sine,

16-20 ton aras kapasiteli iletmeler asgari cretin en az %3ne,

21-30 ton aras kapasiteli iletmeler asgari cretin en az %4ne,

31-50 ton aras kapasiteli iletmeler asgari cretin en az %5ine,

51-100 ton aras kapasiteli iletmeler asgari cretin en az %12sine,

101-150 ton aras kapasiteli iletmeler asgari cretin en az %16sna,

151-200 ton aras kapasiteli iletmeler asgari cretin en az %20sine,

201-250 ton aras kapasiteli iletmeler asgari cretin en az %24ne,

251-300 ton aras kapasiteli iletmeler asgari cretin en az %28ine,

301-400 ton aras kapasiteli iletmeler asgari cretin en az %36sna,

401-500 ton aras kapasiteli iletmeler asgari cretin en az %44ne,

501 ton ve zeri kapasiteli iletmeler asgari cretin en az %56sna

eittir.

f) su balklnda;

0,5-15 ton aras kapasiteli iletmeler asgari cretin en az %2sine,

16-20 ton aras kapasiteli iletmeler asgari cretin en az %3ne,

21-30 ton aras kapasiteli iletmeler asgari cretin en az %4ne,

31-50 ton aras kapasiteli iletmeler asgari cretin en az %5ine,

51-100 ton aras kapasiteli iletmeler asgari cretin en az %12sine,

101-150 ton aras kapasiteli iletmeler asgari cretin en az %16sna,

151-200 ton aras kapasiteli iletmeler asgari cretin en az %20sine,

201-250 ton aras kapasiteli iletmeler asgari cretin en az %24ne,

251-300 ton aras kapasiteli iletmeler asgari cretin en az %28ine,

301-400 ton aras kapasiteli iletmeler asgari cretin en az %36sna,

401-500 ton aras kapasiteli iletmeler asgari cretin en az %44ne,

501 ton ve zeri kapasiteli iletmeler asgari cretin en az %56sna

eittir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesine aadaki ikinci fkra eklenmitir.

Yllk aidat olarak, oda ynetim kurulu kararyla denecek miktar, asgari cretin %2sinin altna dmeyecek ekilde, pos cihaz ile en ok 9 eit takside blnebilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn son cmlesindeki ay ibaresi bir ay olarak deitirilmitir.

MADDE 7 Ayn Ynetmelie 11 inci maddeden sonra gelmek zere aadaki Madde 11/A eklenmitir.

Madde 11/A Harp ve vazife ehitlerinin anne, baba, dul ve yetimlerinden, malul ve gazilerin kendilerinden giri creti ve yllk aidat alnmaz.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesine aadaki fkralar eklenmitir.

Zamannda denmeyen aidatlarn tahsili iin ncelikle borcu olan yeye ihtarname gnderilerek aidatn denmesi iin sre verilir. htardan sonra belirlenen sre ierisinde denmemesi durumunda icra yoluyla tahsil edilir. Gemi yl aidatlar, oda ynetim kurulu kararyla, denecek miktar asgari cretin %2sinin altna dmeyecek ekilde en ok 5 eit taksitle pos cihaz aracl ile yaplandrlabilir.

len yenin miraslar, miras reddetmemilerse; 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayl Trk Medeni Kanununun mirasa dair hkmleri kapsamnda miras brakann (len yenin) borlarndan da sorumlu olacandan, oda aidatlar lenin miraslarndan miras paylar orannda talep edilebilir. denmemesi halinde miraslar aleyhine yasal yollara bavurulabilir.

Giri creti ve yllk aidatlar ile dier tahsilatlar iin odalar tarafndan pos cihaz kullanlmas durumunda, banka tarafndan komisyon kesintisi iftinin iradesi dnda yaplamaz.

Faizler aadaki ekilde hesaplanr.

A- Belli bir (faize balang) tarihten izleyen senenin ayn tarihine kadar olan sre 1 (bir) yl,

B- Belli bir aydan izleyen ayn ayn gnne (izleyen ayda ayn gn yoksa son gnne) kadar olan sre 1 (bir) ay,

C- Aydan artk ya da eksik sreler ise gn olarak hesaplanr.

D- Yl says, yldan artk veya eksik sre iindeki ay says, aydan artk veya eksik sre iinde gn says bulunmak suretiyle mddet hesab yaplr.

FAZ FORMLLER

(Yl x Faiz oran)

Yllk Faiz Hesaplama = anapara x (1 + -------------------------

100

 

(Ay x Faiz oran)

Aylk Faiz Hesaplama = anapara x (1 + -----------------------

1200

 

(Gn x Faiz oran)

Gnlk Faiz Hesaplama= Anapara x (1 + ---------------------------

36000

 

MADDE 9 Bu Ynetmelik 1/1/2014 tarihinde yrrle girer.

MADDE 10 Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye Ziraat Odalar Birlii Ynetim Kurulu yrtr.