31 Aralk 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28868

YNETMELK

Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN LKDTE YETERLLNN LLMESNE VE

DEERLENDRLMESNE LKN YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bankalarn Likidite Yeterliliinin llmesine ve Deerlendirilmesine likin Ynetmeliin geici 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

GEC MADDE 2 (1) Bu Ynetmeliin 8 inci maddesi hkmnn uygulanmasnda 31/12/2015 tarihine kadar dvize endeksli varlk ve ykmllkler yabanc para likidite yeterlilik oran hesaplamasnda yabanc para cinsinden varlk ve ykmllk olarak dikkate alnr, toplam likidite yeterlilik oran hesaplamasnda ise Trk Paras cinsinden varlk ve ykmllk olarak dikkate alnmaya devam edilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmelik eki bildirim cetveli ek-1 ve ek-2de varlklar bal altnda yer alan II. Geree Uygun Deer Fark Kr/Zarara Yanstlan Menkul Deerler ile Satlmaya Hazr Menkul Deerler (Net), V. Krediler, VI. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Deerler (Net) gruplar altnda yer alan Dvize Endeksli Menkul Deerler (vadesi dikkate alnmayanlar) ve Dvize Endeksli Menkul Deerler (vadesi dikkate alnanlar) hesaplarnn dikkate alnma oran 40% olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Ynetmelik eki bildirim cetveli ek-1 ve ek-2de ykmllkler bal altnda yer alan I. Mevduat grubu altnda yer alan Dvize Endeksli Mevduat (vadesiz) ve Dvize Endeksli Mevduat (vadeli) hesaplar ile III. Dier Krediler grubu altnda yer alan Dvize Endeksli Krediler (vadesi dikkate alnmayanlar) ile Dvize Endeksli Krediler (vadesi dikkate alnanlar) hesaplarnn dikkate alnma oran 40% olarak deitirilmitir.

MADDE 4 Bu Ynetmelik 1/1/2014 tarihinden itibaren geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1/11/2006

26333

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

9/6/2007

26547

2-

5/4/2008

26838

3-

21/1/2009

27117

4-

11/12/2009

27429

5-

16/7/2010

27643

6-

10/2/2012

28200