31 Aralk 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28868

YNETMELK

Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKA KARTLARI VE KRED KARTLARI HAKKINDA YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA LKN YNETMELK

MADDE 1 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Hakknda Ynetmeliin 26 nc maddesinin bal aadaki ekilde deitirilmi ve anlan maddeye yedinci fkra eklenmitir.

Kart karan kurulularda koruyucu hkmler, hesap ve kayt dzeni, mali tablolar ve denetim

(7) Mal veya hizmet alm sonras belli bir cret karl borcun taksitlendirilmesi veya demenin ertelendii dnemler de dahil olmak zere, kredi kartlar ile gerekletirilecek mal ve hizmet almlar ile nakit ekimlerinde taksitlendirme sresi dokuz ay geemez. Kredi kartlaryla gerekletirilecek telekomnikasyon ve kuyumla ilgili harcamalar ile yemek, gda ve akaryakt almlarnda taksit uygulanamaz.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 28 (1) Bankalar hakknda bu Ynetmeliin 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nc maddeleri ile yedinci fkras hari 26 nc maddesine ilikin hkmleri uygulanmaz.

MADDE 3 Bu Ynetmelik 1/2/2014 tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

10/3/2007

26458

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

21/12/2008

27087

2-

1/8/2009

27306

3-

17/12/2010

27788

4-

14/1/2011

27815

5-

19/10/2011

28089

6-

8/10/2013

28789 Mkerrer

7-

21/11/2013

28828