31 Aralk 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28868

TEBL

Adalet Bakanlndan:

YURT DII TEBLGAT VE STNABE TALEPLERNDE UYULMASI

GEREKEN USUL VE ESASLARA DAR TEBL

Yabanc lkelerden tebli ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2014 ylnda yaplacak uygulamada:

I. Yurt d tebligat ve istinabe ilemlerinde, Bakanlmzca bu konuda kartlan ve 16/11/2011 tarihinde yrrle giren 63/2 ve 63/3 sayl Genelgelerde belirtilen esaslar ve aklanan hususlarn gz nnde tutulmas,

II. Yurt d tebligat ve istinabe taleplerinde tebligat mevzuatmz uyarnca her tebligat ve istinabe talebi iin:

A. Tebligat talebinde:

1) Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyeti iin 21.- TL posta gideri alnmas;

a) Tebligat Kanununun 25/a maddesi gereince tebli talebinde bulunulmas halinde, ilgilisince Maliye Bakanlnn Muhtelif Gelirler hesabna yatrlmasnn salanmas ve buna dair makbuz rneinin Lefkoa Bykeliliimize gnderilmesi veya tarih ve saysnn yazlan sevk yazsnda belirtilmesi,

b) Bunun dndaki tebli taleplerinin KKTC Yksek Mahkemesi Bakanlna dorudan iletilmesi,

c) Tebligat evrakna pul yaptrlmamas veya eklenmemesi,

2) Dier lkeler iin ise 40.- TL posta gideri alnmas,

a) lgilisince Maliye Bakanlnn Muhtelif Gelirler hesabna yatrlmasnn salanmas ve buna dair makbuz rneinin, Tebligat Kanununun 25/a maddesi gereince tebli talebinde bulunulmas halinde ilgili lkede bulunan d temsilciliimize gnderilen evraka eklenmesi veya tarih ve saysnn yazlan sevk yazsnda belirtilmesi,

b) Bunun dndaki tebli taleplerinin ilgili lke yetkili makamlarna dorudan gnderilmesi,

c) Tebligat evrakna pul yaptrlmamas veya eklenmemesi,

3) Tebligat Kanununun 25/a maddesi dndaki tebligat taleplerinde aada belirtilen lke uygulamalar esas alnarak;

a) Kanada adl makamlar araclyla yaplacak tebligatlarda masraf talep edildiinden, dzenlenecek 50 Kanada Dolar tutarnda ekin (eklerin alcs ksmna Ministry of Finance yazlmas, ayrca Canada ifadesinin eklenmemesi) evrak ile birlikte ilgili d temsilciliimize gnderilmesi,

b) Amerika Birleik Devletleri adl makamlar aracl ile yaplacak tebligatlarda masraf talep edildiinden Process Forwarding International adna Wells Fargo Bank, S.W.I.F.T. No: WIFBIUS6S account no: 2007107119 USA (ABA routing no: 121000248 belirtilmek suretiyle) 95.- ABD Dolar tutarndaki masrafn tebligatn yaplaca kiinin ad ve soyad ile irket ise ismi belirtilmek suretiyle demesinin yaplp makbuz rneinin evrak ile birlikte PROCESS FORWARDING INTERNATIONAL, 633 YESLER WAY, SEATTLE, WA 98104, USA adresine gnderilmesi,

c) Fransa adl makamlar aracl ile yaplacak tebligatlarda masraf talep edildiinden Fransa iin Chambre Nationale des Huissiers de Justice adna ve muhatabn ismi ile birlikte dosya numaras yazlmak suretiyle BNP PARIBAS MAINE MONTPARNASSE Agence PARIS MAINE MONT (00274) RIB: 30004 00274 000 10225371 58 IBAN:FR76 3000 4002 7400 0102 2537 158 BIC:BNPAFRPPPXV hesabna, 50.- Euro yatrlarak makbuzun evrak ile birlikte Ministre de la Justice Service Civil de lEntraide Judiciaire Internationale, 13 Place Vendme, Paris/France adresine gnderilmesi,

d) Avustralya adl makamlar aracl ile yaplacak tebligatlarda masraf talep edildiinden tebli yaplacak adresteki posta kodu 2 (NSW) ile balyorsa 60.50 Avustralya Dolar, 08 veya 09 (Northern Territory) ile balyorsa bakent Darwinin 25 km uzana kadar olan yerler ve tek ziyaret iin 133.00 Avustralya Dolar (daha uzak mesafeler sz konusu olduunda her ilave km iin 90 cent), posta kodu 4 (Queensland Eyaleti) ile balyorsa bir kii iin yaplacak bir saatlik tebligat hizmetinin karlnn 89 Avustralya Dolar (tebligat yaplacak adresin 8 kmlik alann tesinde olmas halinde gidilen her ilave km iin 3.20 Avustralya Dolar, tebligat hizmetinin yerine getirilme sresi 1 saati ayorsa, her ilave saat bana 27.90 Avustralya Dolar, eer tebligat hizmeti iki veya daha fazla kii iin yerine getirilecekse de 16.00 Avustralya Dolar) tutarndaki ekin Sidney Bakonsolosluumuz adna, dier posta kodlar sz konusu olduunda ise, Melburn Bakonsolosluumuz adna 110,00 Avustralya Dolar tutarnda ekin evrak ile birlikte ilgili d temsilciliimize gnderilmesi,

e) Belika adl makamlar aracl ile yaplacak tebligatlarda masraf talep edildiinden 100.- Euronun veya karl Trk Lirasnn mahkeme veznesine peinen yatrlmasnn salanmas ve evrakn dorudan MINISTERE DE LA JUSTICE Boulevard de Waterloo, 115,1000 Bruxelles BELGIQUE adresine gnderilerek, tebli ilemi sonucunda Belika makamlarnca istenilen masrafn denmesi.

f) Yunanistan adl makamlar araclyla yaplacak tebligatlarda masraf talep edildiinden Yunanistan iin Hellenic Ministry of Justice, Transparency&Human Rights adna ve muhatabn ismi ile birlikte dosya numaras yazlmak suretiyle Bank of Greece, Bank Account Number: 23/2341147896, IB AN: GR9101000230000002341147896, Swift Code: BNGRGRAA hesabna, 50.- Euro yatrlarak makbuzun evrak ile birlikte Hellenic Republic Ministry of Justice Directorate of Pardon Award and International Judicial Cooperation in Civil Cases 96 Mesogeion Ave. Athens 11527 GREECE adresine gnderilmesi.

B. stinabe talebinde:

1) Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyeti iin 21.- TL posta gideri alnmas, ilgilisince Maliye Bakanlnn Muhtelif Gelirler hesabna yatrlmasnn salanmas, ilgililerin ekonomik ve sosyal durumlarnn aratrlmasna ynelik adli yardm taleplerinin, dorudan Sosyal Hizmetler Dairesinin bal olduu K.K.T.C. alma Bakanlna gnderilmesi, istinabe evrakna pul yaptrlmamas veya eklenmemesi,

2) Dier lkeler iin ise 40.- TL posta gideri alnmas, ilgilisince Maliye Bakanlnn Muhtelif Gelirler hesabna yatrlmasnn salanmas ve buna dair makbuz rneinin, Bakanlmza gnderilen evraka eklenmesi veya tarih ve saysnn Bakanlmza yazlan sevk yazsnda belirtilmesi, istinabe evrakna pul yaptrlmamas veya eklenmemesi,

3) Almanya ile Kanadann Quebec Eyaleti makamlarnca istinabe taleplerimizin yerine getirilmesi iin masraf talep edildiinden, dinlenecek her bir tank iin ayrca 600.- TL avansn ilgilisince mahkeme veznesine depo ettirilmesi ve bu hususun Bakanlmza gnderilecek sevk yazsnda belirtilmesi,

4) Yurt dnda DNA testi istenen hallerde 3.000.- TL, kan tahlili yaplmas istenen hallerde 1.500.- TL, Trkiyede yaplacak tahlil ve DNA testi ilemlerine esas olmak zere yurt dndan kan ve doku rneinin alnmas istenen hallerde 500.- TLnin mahkeme veznesine avans olarak depo ettirilerek yabanc mahkemece talep edilecek masrafn denmesinden sonra arta kalabilecek meblan ilgilisine iade edilmesi,

5) Bilirkii tetkikini gerektiren dier talimat istemlerinde (hesap incelemesi, salk raporu alnmas gibi), istinabe masraf yabanc adl makam tarafndan talep edildiinde denmek zere, 500.- TL mahkeme veznesine avans olarak depo ettirilmesi,

6) Almanya ve Kanadann Quebec Eyaleti dndaki devletler, istinabe taleplerimizin yerine getirilmesi ile ilgili olarak nadiren masraf talep ettiklerinden, bu devletlere gnderilecek taleplerde ilgilisinden posta gideri dnda avans alnmamas, ancak o devlet adl makam tarafndan talep edilmesi halinde denmesini teminen ilgilisinden masrafn deneceine dair bir Taahhtname alnmas,

III. Uygulamaya 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren balanlmas,

gerektii Tebli olunur.