30 Aralk 2013 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28867 (Mkerrer)

TEBL

Maliye Bakanlndan:

BELEDYE GELRLER KANUNU GENEL TEBL

(SER NO: 43)

2464 sayl Belediye Gelirleri Kanununun(1) mkerrer 44 nc maddesinde, belediye snrlar ve mcavir alanlar iinde bulunan ve belediyelerin evre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iyeri ve dier ekillerde kullanlan binalarn evre temizlik vergisine tabi olduu; konutlara ait evre temizlik vergisinin, su tketim miktar esas alnmak suretiyle metrekp bana bykehirlerde 15 kuru, dier yerlerde 12 kuru olarak hesaplanaca; iyerleri ve dier ekilde kullanlan binalara ait evre temizlik vergisinin maddede belirtilen tarifeye gre alnaca ve bykehirlerde % 25 artrml uygulanaca; bu maddede yer alan tutarlarn her yl yeniden deerleme orannda artrlaca ve bu tutarlarn belirlenmesinde, vergi tutarlarnn yzde beini amayan kesirlerin dikkate alnmayaca hkm altna alnmtr.

Bakanlmzca 2013 yl iin yeniden deerleme oran % 3,93 ( virgl doksan ) olarak tespit edilmi ve 430 Sra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Teblii(2) ile ilan edilmi bulunmaktadr.

Buna gre; 1/1/2014 tarihinden itibaren konutlar ile iyerleri ve dier ekilde kullanlan binalara ait evre temizlik vergisi aadaki tutarlara gre tahsil edilecektir.

1. Konutlara Ait evre Temizlik Vergisi

Konutlara ait evre temizlik vergisi; su tketim miktar esas alnmak suretiyle metrekp bana bykehir belediyelerinde 24 kuru, dier belediyelerde 19 kuru olarak hesaplanacaktr.

Dier taraftan, belediyenin evre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacn belediyece veya bykehir belediyelerine bal su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmi su ebekesi haricinden karlayan konutlara ilikin evre temizlik vergisi, aada yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar zerinden tahakkuk ettirilecektir.

2. yerleri ve Dier ekilde Kullanlan Binalara Ait evre Temizlik Vergisi

yerleri ve dier ekilde kullanlan binalara ait evre temizlik vergisi, bykehir belediyeleri ve bykehir belediyeleri dndaki belediyelerde aadaki tarifelere gre uygulanacaktr.

2.1. Bykehir Belediyeleri Dndaki Belediyelerde Uygulanacak evre Temizlik Vergisi

Bykehir belediyeleri dndaki belediyelerde uygulanacak olan evre temizlik vergisi tarifesi aada yer almaktadr.

 

Bina Gruplar

Bina Dereceleri ve Yllk Vergi Tutarlar (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2.300

1.800

1.500

1.200

1.000

2. Grup

1.500

1.100

890

700

600

3. Grup

1.000

770

600

480

380

4. Grup

480

380

290

230

180

5. Grup

290

230

160

150

120

6. Grup

150

120

80

70

50

7. Grup

50

40

29

24

19

 

2.2. Bykehir Belediyelerinde Uygulanacak evre Temizlik Vergisi

2464 sayl Kanunun mkerrer 44 nc maddesinin beinci fkrasna gre, bykehir belediyelerinde evre temizlik vergisi, dier belediyelerde uygulanan evre temizlik vergisi tutarlar % 25 artrlarak hesaplanacaktr. Buna gre bykehir belediyelerinde uygulanacak olan evre temizlik vergisi tarifesi aada yer almaktadr.

 

Bina Gruplar

Bina Dereceleri ve Yllk Vergi Tutarlar (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2.875

2.250

1.875

1.500

1.250

2. Grup

1.875

1.375

1.112

875

750

3. Grup

1250

962

750

600

475

4. Grup

600

475

362

287

225

5. Grup

362

287

200

187

150

6. Grup

187

150

100

87

62

7. Grup

62

50

36

30

23

 

3. ndirimli evre Temizlik Vergisi Uygulamas

2464 sayl Kanunun mkerrer 44 nc maddesinin on ikinci fkrasnda, Bakanlar Kurulu; beinci fkradaki tarifede yer alan bina gruplarn belirlemeye ve bu maddenin drdnc ve beinci fkralarnda yer alan tutarlar yreler, belediyelerin nfuslar ve bina gruplar itibaryla ayr ayr drtte birine kadar indirmeye veya yarsna kadar artrmaya yetkilidir. hkm yer almaktadr.

Bu hkmn verdii yetkiye dayanlarak yaymlanan 2005/9817 sayl Bakanlar Kurulu Kararnn(3) 7 nci maddesine gre; konut, iyeri ve dier ekillerde kullanlan binalar iin belirlenen tutarlar, bykehir belediye snrlar iinde bulunanlar hari olmak zere kalknmada ncelikli yrelerdeki belediyeler ile nfusu 5.000den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktr.

Buna gre, kalknmada ncelikli yrelerdeki belediyeler ile nfusu 5.000den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait evre temizlik vergisi su tketim miktar esas alnmak suretiyle metrekp bana 9 kuru olarak hesaplanacak; iyeri ve dier ekillerde kullanlan binalara ait evre temizlik vergisi tutarlar ise aadaki tarifeye gre hesaplanacaktr.

 

Bina Gruplar

Bina Dereceleri ve Yllk Vergi Tutarlar (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

1.150

900

750

600

500

2. Grup

750

550

445

350

300

3. Grup

500

385

300

240

190

4. Grup

240

190

145

115

90

5. Grup

145

115

80

75

60

6. Grup

75

60

40

35

25

7. Grup

25

20

14

12

9

 

Tebli olunur.

 

(1) 29/5/1981 tarihli ve 17354 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

(2) 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

(3) 26/12/2005 tarihli ve 26035 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.