30 Aralk 2013 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28867 (Mkerrer)

TEBL

Maliye Bakanlndan:

ZEL LETM VERGS GENEL TEBL

(SER NO: 10)

zel iletiim vergisi uygulamasna ilikin olarak aadaki aklamann yaplmasna ihtiya duyulmutur.

13/7/1956 tarihli ve 6802 sayl Gider Vergileri Kanununun(1) 39 uncu maddesinin nc fkrasnda, Mobil telefon aboneliinin ilk tesisinde (i ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafndan uzaktan izlenmesi ve yrtlmesine ynelik makineler aras veri aktarmna mahsus olan ve bunlarn yrtlmesi iin zorunlu olanlar dnda sesli, grsel iletiim veya genel amal internet eriimi iin kullanlmayan mobil telefon aboneliinin ilk tesisi ile operatr deiiklikleri hari) yirmimilyon lira ayrca zel iletiim vergisi alnr. Bu tutar, her yl bir nceki yla ilikin olarak 213 sayl Vergi Usul Kanunu(2) hkmlerine gre belirlenen yeniden deerleme orannda artrlmak suretiyle uygulanr. Hesaplanan tutarn yzde beini amayan kesirler dikkate alnmaz. hkm yer almaktadr.

Bu hkm uyarnca, mobil telefon aboneliinin ilk tesisinde (i ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafndan uzaktan izlenmesi ve yrtlmesine ynelik makineler aras veri aktarmna mahsus olan ve bunlarn yrtlmesi iin zorunlu olanlar dnda sesli, grsel iletiim veya genel amal internet eriimi iin kullanlmayan mobil telefon aboneliinin ilk tesisi ile operatr deiiklikleri hari) maktu olarak alnmas hkme balanan vergi tutar (yirmimilyon lira), 9 Seri No.lu zel letiim Vergisi Genel Teblii(3) ile 213 sayl Vergi Usul Kanunu hkmlerine gre belirlenen yeniden deerleme orannda artrlarak 2013 yl iin 39,00 TL olarak belirlenmiti.

19/11/2013 tarihli ve 28826 sayl Resm Gazetede yaymlanan 430 Sra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Teblii ile yeniden deerleme oran 2013 yl iin %3,93 olarak tespit edilmitir.

Buna gre, sz konusu maktu vergi tutar 1/1/2014 tarihinden itibaren 40,00 TL olarak uygulanacaktr.

Tebli olunur.

(1) 23/7/1956 tarihli ve 9362 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

(2) 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

(3) 31/12/2012 tarihli ve 28514 (4. Mkerrer) sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.