30 Aralk 2013 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28867 (Mkerrer)

TEBL

Maliye Bakanlndan:

HARLAR KANUNU GENEL TEBL

(SER NO: 72)

Bilindii zere, 492 sayl Harlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harlar ile Trkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarnn yaptklar her trl ilemlere ait harlarn, Maliye Bakanlnca tespit ve ilan edilecek dviz kurlarna gre ve bu ilemlerle ilgili tarifelere ayr ayr veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edilecei hkm altna alnmtr.

te yandan, 492 sayl Kanunun mkerrer 138 inci maddesi hkm gereince, Kanuna bal tarifelerdeki maktu harlar ile maktu ve nispi harlarn asgari ve azami miktarlarn belirleyen hadler 1/1/2014 tarihinden geerli olmak zere yeniden tespit edilmitir.

Bu deiiklikler karsnda, konsolosluklarmzca dviz cinsinden alnmakta olan har miktarlarnn hesaplanmasna esas olacak dviz kuru ve emsal saylarnn yeniden tespit edilmesine gerek duyulmutur.

Yukarda belirtilen hkmlerin Bakanlmza tand yetkiye dayanlarak, 1/1/2014 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarmzn yapaca ilemlerden alnacak har miktarlarnn hesaplanmasna esas olacak dviz kuru 1 ABD Dolar = 2,00 TL olarak; bu ilemlere uygulanacak emsal saylar ise 492 sayl Kanuna bal;

 

(2) sayl tarifedeki miktarlar iin 2,60

(5) sayl tarifedeki miktarlar iin 1,27

(6) sayl tarifenin "I-Pasaport Harlar" balkl blmnn (1) numaral

fkrasnda yer alan pasaport harc miktarlar iin 1,00

(6) sayl tarifede yer alan dier miktarlar iin 0,36

(7) sayl tarifenin II. Blmndeki miktarlar iin 1,03

Dier tarifelerdeki miktarlar iin 1,00

 

olarak belirlenmitir.

Tebli ve ilan olunur.