28 Aralık 2013 Tarihli ve 28865 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

—  Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGELER

—  Görev Dağılımı ile İlgili 2013/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

—  Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eşbaşkanları ile İlgili 2013/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  2014 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

—  2014 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

—  2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2014/1)

—  Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)

—  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 10/1/2013 Tarihli ve E: 2011/141, K: 2013/10 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 22/5/2013 Tarihli ve E: 2012/149, K: 2013/63 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 18/6/2013 Tarihli ve E: 2012/18, K: 2013/80 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 3/10/2013 Tarihli ve E: 2013/60, K: 2013/104 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 31/10/2013 Tarihli ve E: 2013/41, K: 2013/124 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 31/10/2013 Tarihli ve E: 2013/49, K: 2013/125 Sayılı Kararı

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 22/12/2013 Tarihli ve 605 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


27/12/2013 tarihli ve 28864 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


27/12/2013 tarihli ve 28864 sayılı 2. mükerrer Resmî Gazete'de, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yaymlanmıştır.