28 Aralık 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28865

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu : KEK Eşbaşkanlıkları

GENELGE

2013/16

Ülkemizin bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların öngörmüş olduğu, ikili ticari ve ekonomik konuların ele alındığı Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarının düzenlenmesinde uyulacak esaslar ile Bakan düzeyinde yapılacak KEK toplantılarına başkanlık edecek Bakanlar 2011/10 sayılı Genelge ile belirlenmişti.

26 Aralık 2013 tarihli ve 28863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan BakanlarKurulunda yapılan değişiklikler doğrultusunda; 2011/10 sayılı Genelge eki listenin ilgili bölümleri, ilişikteki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                              Başbakan

 

Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eşbaşkanları Listesi