28 Aralık 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28865

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu : Görev Dağılımı.

GENELGE

2013/15

Başbakanlığa bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların BaşbakanYardımcıları arasındaki dağılımı ile verilen görevler 2011/7 sayılı Genelge ile belirlenmiştir.

Sözkonusu Genelge ekinde yer alan listenin Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY ile ilgili bölümünün “Görevler” kısmının 6’ncı sırasına ‘6. TBMM ile ilişkiler’ ibaresi eklenmiş ve Başbakan Yardımcısı olarak atanan Emrullah İŞLER ile ilgili bölüm aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                              Başbakan

 

 

 

BAŞBAKAN YARDIMCISI EMRULLAH İŞLER

Kurum ve Kuruluşlar

1. Diyanet İşleri Başkanlığı

2. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

3. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı