27 Aralk 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28864 (2. Mkerrer)

KANUN

2012 YILI MERKEZ YNETM KESN HESAP KANUNU

Kanun No. 6513 Kabul Tarihi: 20/12/2013

Gider btesi

MADDE 1 (1) 6260 sayl 2012 Yl Merkezi Ynetim Bte Kanununa bal (A) iaretli cetvellerde gsterildii zere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununa ekli;

a) (I) sayl cetvelde yer alan genel bte kapsamndaki kamu idarelerine 344.512.858.921 Trk Liras,

b) (II) sayl cetvelde yer alan zel bteli idarelere 38.944.870.000 Trk Liras,

c) (III) sayl cetvelde yer alan dzenleyici ve denetleyici kurumlara 2.027.897.000 Trk Liras,

denek verilmitir.

(2) 2012 yl merkezi ynetim konsolide denek toplam 350.948.317.871 Trk Lirasdr.

(3) Kanunlarn verdii yetkiye dayanarak yl ierisinde eklenen ve dlen denekler sonras merkezi ynetim kesin hesap gider cetvellerinde gsterildii zere, 5018 sayl Kanuna ekli;

a) (I) sayl cetvelde yer alan genel bte kapsamndaki kamu idarelerinin 2012 yl bte giderleri toplam 353.641.946.589,96 Trk Liras,

b) (II) sayl cetvelde yer alan zel bteli idarelerin 2012 yl bte giderleri toplam 51.140.871.954,43 Trk Liras,

c) (III) sayl cetvelde yer alan dzenleyici ve denetleyici kurumlarn 2012 yl bte giderleri toplam 2.193.643.124,38 Trk Liras,

olarak gereklemitir.

(4) 2012 yl merkezi ynetim konsolide bte gideri toplam 361.886.686.234,03 Trk Lirasdr.

Gelir btesi

MADDE 2 (1) 6260 sayl 2012 Yl Merkezi Ynetim Bte Kanununa bal (B) iaretli cetvellerde gsterildii zere, 5018 sayl Kanuna ekli;

a) (I) sayl cetvelde yer alan genel bte kapsamndaki kamu idarelerinin gelirleri 322.884.924.000 Trk Liras,

b) (II) sayl cetvelde yer alan zel bteli idarelerin gelirleri 6.090.992.350 Trk Liras z gelir, 33.378.311.650 Trk Liras Hazine yardm olmak zere toplam 39.469.304.000 Trk Liras,

c) (III) sayl cetvelde yer alan dzenleyici ve denetleyici kurumlarn gelirleri 2.027.897.000 Trk Liras,

olarak tahmin edilmitir.

(2) 2012 yl merkezi ynetim konsolide bte gelir tahmini toplam 329.844.816.950 Trk Lirasdr.

(3) Merkezi ynetim kesin hesap gelir cetvellerinde gsterildii zere, 5018 sayl Kanuna ekli;

a) (I) sayl cetvelde yer alan genel bte kapsamndaki kamu idarelerinin 2012 yl net bte gelirleri toplam 323.229.596.741,89 Trk Liras,

b) (II) sayl cetvelde yer alan zel bteli idarelerin 2012 yl net bte gelirleri 9.677.479.848,65 Trk Liras z gelir, 40.853.227.229,75 Trk Liras Hazine yardm olmak zere toplam 50.530.707.078,40 Trk Liras,

c) (III) sayl cetvelde yer alan dzenleyici ve denetleyici kurumlarn 2012 yl net bte gelirleri 2.317.531.483,84 Trk Liras z gelir, 20.500.000 Trk Liras Hazine yardm olmak zere toplam 2.338.031.483,84 Trk Liras,

olarak gereklemitir.

(4) 2012 yl merkezi ynetim konsolide bte geliri toplam 332.474.894.921,00 Trk Lirasdr.

Denge

MADDE 3 (1) 2012 yl bte giderleri ile bte gelirleri toplamlar arasnda, 5018 sayl Kanuna ekli;

a) (I) sayl cetvelde yer alan genel bte kapsamndaki kamu idarelerinin 30.412.349.848,07 Trk Liras bte gider fazlas,

b) (II) sayl cetvelde yer alan zel bteli idarelerin 610.164.876,03 Trk Liras bte gider fazlas,

c) (III) sayl cetvelde yer alan dzenleyici ve denetleyici kurumlarn 144.388.359,46 Trk Liras bte gelir fazlas,

gereklemitir.

(2) 2012 yl merkezi ynetim konsolide bte gider fazlas 29.411.791.313,03 Trk Lirasdr.

Devredilen, iptal edilen ve tamamlayc denek

MADDE 4 (1) Merkezi ynetim kesin hesap gider cetvellerinin ilgili stununda gsterildii zere, 5018 sayl Kanuna ekli;

a) (I) sayl cetvelde yer alan genel bte kapsamndaki kamu idarelerinin 2012 yl iinde harcanmayan toplam 255.248.341,20 Trk Liras,

b) (II) sayl cetvelde yer alan zel bteli idarelerin 2012 yl iinde harcanmayan toplam 55.081.576,02 Trk Liras,

denei ertesi yla devredilmitir.

(2) Merkezi ynetim kesin hesap gider cetvellerinde gsterildii zere, 2012 yl iinde kullanlan ve ertesi yla devredilen zel denekler dnda kalan deneklerden, 5018 sayl Kanuna ekli;

a) (I) sayl cetvelde yer alan genel bte kapsamndaki kamu idarelerinin toplam 19.012.189.952,94 Trk Liras,

b) (II) sayl cetvelde yer alan zel bteli idarelerin toplam 3.267.886.281,60 Trk Liras,

c) (III) sayl cetvelde yer alan dzenleyici ve denetleyici kurumlarn toplam 153.993.875,62 Trk Liras,

denei iptal edilmitir.

(3) Merkezi ynetim kesin hesap gider cetvellerinde gsterildii zere, kamu idarelerinin 2012 yl denek st giderlerini karlamak zere, 5018 sayl Kanuna ekli;

a) (I) sayl cetvelde yer alan genel bte kapsamndaki kamu idareleri iin toplam 15.056.878.194,39 Trk Liras,

b) (II) sayl cetvelde yer alan zel bteli idareler iin toplam 17.943.305,67 Trk Liras,

tamamlayc denek kabul edilmitir.

Devlet borlar

MADDE 5 (1) Devlet borlarna ilikin cetvellerde gsterildii zere 2012 yl sonu itibaryla;

a) 386.541.675.527,70 Trk Liras ksa, orta ve uzun vadeli Devlet i borcu,

b) 146.349.256.928,29 Trk Liras Devlet d borcu,

c) 22.092.210.633,36 Trk Liras Hazine garantili bor,

mevcuttur.

Yrrlk

MADDE 6 (1) Bu Kanun yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 7 (1) Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

25/12/2013

Kanunun eklerini grmek iin tklaynz