27 Aralık 2013 Tarihli ve 28864 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

—  Millî Eğitim Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği (VII-128.6)

—  Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 5/12/2013 Tarihli ve 2012/650 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 5/12/2013 Tarihli ve 2013/1115 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/12/2013 Tarihli ve 2013/1942 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/12/2013 Tarihli ve 2013/2075 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/12/2013 Tarihli ve 2013/5486 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/12/2013 Tarihli ve 2012/348 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/12/2013 Tarihli ve 2013/1213 Başvuru Numaralı Kararı

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 21/12/2013 Tarihli ve 592 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


26/12/2013 tarihli ve 28863 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Ulusal Meslek Standardına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.