26 Aralık 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28863

BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                  25 Aralık 2013

      69471265.300-01-11024

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 6/7/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-300-01-7009 sayılı yazımız.

                         b) 6/7/2011 tarihli ve B.01.0.KKB.01-08-3-503 sayılı yazınız.

             İlgi yazılar ile atanarak Bakanlar Kurulunda görev alan; Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın Bakanlık görevinden alınmasını, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 uncu maddesi uyarınca yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—— • ——

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                  25 Aralık 2013

      69471265.300-01-11026

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 6/7/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-300-01-7009 sayılı yazımız.

                         b) 6/7/2011 tarihli ve B.01.0.KKB.01-08-3-503 sayılı yazınız.

                         c) 1/11/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-300-02/10700 sayılı yazımız.

                         ç) 2/11/2011 tarihli ve B.01.0.KKB.01-08/C-2-716 sayılı yazınız.

                         d) 24/1/2013 tarihli ve 69471265.300.02-797 sayılı yazımız.

                         e) 24/1/2013 tarihli ve B.1.0.KKB.01-08/C-1-76 sayılı yazınız.

             İlgi yazılar ile atanarak Bakanlar Kurulunda görev alan; Adalet Bakanı Sadullah ERGİN, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM görevlerinden istifa etmişler ve istifaları kabul edilmiştir.

             Bu sebeple; ekli listede yer alan şahısların karşılarında belirtilen Bakanlıklara atanmalarını, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 ve 113 üncü maddeleri ile 3046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

 

 

————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        25 Aralık 2013

         68244839-150.04-2-728

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 6/7/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-300-01-7009 sayılı yazınız.

                         b) 6/7/2011 tarihli ve B.01.0.KKB.01-08-3-503 sayılı yazımız.

                         c) 1/11/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-300-02/10700 sayılı yazınız.

                         ç) 2/11/2011 tarihli ve B.01.0.KKB.01-08/C-2-716 sayılı yazımız.

                         d) 24/1/2013 tarihli ve 69471265.300-02-797 sayılı yazınız.

                         e) 24/1/2013 tarihli ve B.01.0.KKB.01-08/C-1-76 sayılı yazımız.

                         f) 25/12/2013 tarihli ve 69471265.300-01-11024 sayılı yazınız.

                         g) 25/12/2013 tarihli ve 69471265.300-01-11026 sayılı yazınız.

             İlgi  (b), (ç) ve (e) yazılar ile atanarak Bakanlar Kurulunda görev alan Adalet Bakanı Sadullah ERGİN, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM bakanlık görevlerinden istifa etmişler ve istifaları kabul edilmiştir. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR Başbakanın teklifi üzerine bakanlık görevinden alınmıştır.

             Bu sebeple, ekli listede yer alan şahıslar karşılarında belirtilen Bakanlıklara Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 ve 113 üncü maddeleri ile 3046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca atanmışlardır.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI