25 Aralk 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28862

YNETMELK

Kamu hale Kurumundan:

HZMET ALIMI HALELER UYGULAMA YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayl mkerrer Resm Gazetede yaymlanan Hizmet Alm haleleri Uygulama Ynetmeliinin 10 uncu maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Yaklak maliyetin hesabnda ilgili mevzuat uyarnca belirlenmi ksa vadeli sigorta kollar prim oran dikkate alnr ve bu oran idari artnamede belirtilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin geici 3 nc maddesinin ikinci fkrasnda yer alan Hava ambulans hizmeti ibaresinden sonra gelmek zere ve yangn ile mcadele amal hava arac hizmeti ibaresi eklenmitir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin Ek-2sinde yer alan Ak hale Usul ile hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 25.5 inci maddesine ait 31 nolu dipnotu aadaki ekilde deitirilmitir.

lgili mevzuat uyarnca belirlenmi ksa vadeli sigorta kollar prim oran maddede belirtilecektir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin Ek-4nde yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usul ile hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 25.5 inci maddesine ait 26 nolu dipnotu aadaki ekilde deitirilmitir.

lgili mevzuat uyarnca belirlenmi ksa vadeli sigorta kollar prim oran maddede belirtilecektir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin Ek-5inde yer alan 4734 sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Gre Pazarlk Usul ile hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 25.5 inci maddesine ait 31 nolu dipnotu aadaki ekilde deitirilmitir.

lgili mevzuat uyarnca belirlenmi ksa vadeli sigorta kollar prim oran maddede belirtilecektir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin Ek-6snda yer alan 4734 sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Gre Pazarlk Usul ile hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 29.5 inci maddesine ait 31 nolu dipnotu aadaki ekilde deitirilmitir.

lgili mevzuat uyarnca belirlenmi ksa vadeli sigorta kollar prim oran maddede belirtilecektir.

MADDE 7 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Ynetmelik hkmlerini Kamu hale Kurumu Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

4/3/2009

27159 (Mkerrer)

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

3/7/2009

27277

2-

10/1/2010

27458

3-

4/3/2010

27511

4-

16/12/2010

27787

5-

16/3/2011

27876

6-

20/4/2011

27911

7-

16/7/2011

27996

8-

15/7/2012

28354

9-

13/4/2013

28617

10-

24/9/2013

28775

11-

28/11/2013

28835