25 Aralk 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28862

TEBL

Kamu hale Kurumundan:

KAMU HALE GENEL TEBLNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR TEBL

MADDE 1 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kamu hale Genel Tebliinin 17.3.2. maddesinin (8) numaral alt bendindeki (d) ibaresi () olarak deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Tebliin 78.11 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

78.11. steklilerin tekliflerini ilgili mevzuatna gre idari artnamede belirlenen ksa vadeli sigorta kollar prim orann dikkate alarak hazrlamalar gerekmektedir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 78.27 nci maddesinden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmitir.

78.28. stekliler tekliflerini hazrlarken 4857 sayl Kanunun ilgili maddelerinde dzenlenen sorumluluk erevesinde engelli ii altracaklarn beyan etseler dahi, tekliflerin eit koullarda deerlendirilmesini salamak amacyla tekliflerin deerlendirilmesinde bu durum dikkate alnmayacak, btn istekliler tekliflerini olaan iilik bedelleri zerinden vereceklerdir. Ancak iin yrtm srasnda yklenicinin engelli ii altrmas durumunda, ykleniciye fazla deme yaplmasn engellemek amacyla 4734 Sayl Kamu hale Kanununa Gre hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Fiyat Farkna likin Esaslar gereince, engelli ii altrma nedeniyle Hazine tarafndan karlanan prim tutar, idarece yklenicinin hakediinden kesilecektir.

MADDE 4 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Tebli hkmlerini Kamu hale Kurumu Bakan yrtr.

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

22/8/2009

27327

Teblide Deiiklik Yapan Teblilerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

4/3/2010

27511

2-

30/7/2010

27657

3-

29/12/2010

27800 - 6. Mkerrer

4-

9/2/2011

27841

5-

20/4/2011

27911

6-

20/8/2011

28031

7-

15/7/2012

28354

8-

13/8/2012

28383

9-

13/4/2013

28617

10-

23/8/2013

28744

11-

24/9/2013

28775

12-

28/11/2013

28835