24 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28861

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi     : 16/12/2013

Karar No         : 981

1 - Danıştay Savcısı 32649 Birgül KURT

2- İstanbul İdare Mahkemesi Başkanı 32693 Musa ALBAYRAK

3- İzmir İdare Mahkemesi Başkanı 32737 Mehmet Ali CERAN

4- Ankara İdare Mahkemesi Başkanı 32744 Mahmut DOĞAN

5- Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 32753 Hasan KABADAYI

6- Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 32819 Bilal ÇALIŞKAN'ın,

Danıştay Üyeliğine seçilmelerine,

Karar verilmiştir.