24 Aralk 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28861

TEBL

Sosyal Gvenlik Kurumu Bakanlndan:

SOSYAL GVENLK KURUMU SALIK UYGULAMA TEBLNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sosyal Gvenlik Kurumu Salk Uygulama Tebliinin 4.1.4 numaral maddesinin beinci fkrasnn beinci cmlesinde yer alan diyaliz solsyonlar ibaresinden sonra gelmek zere , eritropoietinler ve darbopoetinler ibaresi eklenmitir.

MADDE 2 Ayn Tebliin 4.2.35.B numaral maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

4.2.35.B-Kronik kas iskelet ars ve fibromiyaljide ila kullanm ilkeleri

(1) Prospektsnde kronik kas iskelet ars ve/veya fibromiyalji endikasyonu olan ilalar; romatoloji, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve algoloji uzmanlar tarafndan veya bu hekimlerden birinin dzenledii uzman hekim raporuna dayanlarak yine bu hekimlerce reete edilebilir.

MADDE 3 Bu Tebli hkmleri yaym tarihinden 5 i gn sonra yrrle girer.

MADDE 4 Bu Tebli hkmlerini Sosyal Gvenlik Kurumu Bakan yrtr.