19 Aralık 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28856

ATAMA KARARLARI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/810

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Burdur Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne, Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Osman ÇİZMECİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

18/12/2013

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Fatma ŞAHİN

                  Başbakan                              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/811

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Adem KADAM’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

18/12/2013

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/813

1 – Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Tuğg.Orhan GÜNDÜZ’ün atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8’inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

18/12/2013

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               İsmet YILMAZ

                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı