18 Aralık 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28855

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu : Mahalli İdareler Seçimleri

GENELGE

2013/14

Anayasanın 127 nci, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca 30 Mart 2014 Pazar günü Mahalli İdareler Seçimleri yapılacaktır.

Seçimlerin, Anayasanın 79 uncu maddesinde öngörülen “seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü” ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Yüksek Seçim Kurulu ile il ve ilçe seçim kurullarının çalışmalarına diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca da her türlü işgücü, araç ve diğer malzeme desteği verilmesi önem taşımaktadır.

Bu itibarla, seçimin her aşamasında görev alması muhtemel kamu personelinin yıllık izinlerinin plânlanmasında seçim tarihinin dikkate alınması zorunlu görülmektedir. İl ve ilçe seçim kurulları ile koordinasyon içerisinde, kamu personelini de mağdur etmeyecek şekilde gereken tedbirler ivedilikle alınacaktır.

Mahalli İdareler Seçimlerinin başarıyla gerçekleştirilerek, millet iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla, seçim kurulu başkanlıklarının personel ve yer tahsisine ilişkin talepleri ivedilikle karşılanacak, ihtiyaç duyulacak her türlü taşıt, bilgisayar, yazıcı, modem, hesap makinası, kırtasiye malzemesi, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör gibi araç ve gereç ile bunları kullanabilecek nitelikli işgücü desteği sağlanacak ve güvenlik güçlerimizce her türlü güvenlik tedbiri alınacaktır.

Bu kapsamda, başta mülki idare amirleri olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, banka yöneticileri ve güvenlik güçlerinin amirleri tarafından gereken tüm önlemler alınacak, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için azami gayret ve duyarlılık gösterilecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                              Başbakan