17 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28854

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                      16 Aralık 2013

        69471265-305-10723

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan ortak temas noktası mutabakat zaptını imzalamak üzere; 17 Aralık 2013 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            16 Aralık 2013

       68244839-140.03-345-713

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 16/12/2013 tarihli ve 69471265-305-10723 sayılı yazınız.

             Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan ortak temas noktası mutabakat zaptını imzalamak üzere, 17 Aralık 2013 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI