17 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28854

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   9/12/2013

Karar No   :   2013/198

Konu          :   - Isparta İli, Senirkent İlçesi, İstiklal Mahallesi (220 ada 1 no’lu parsel)

                        İmar Planı Değişikliği

                        - Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Tavşanlı Köyü (2603 no’lu parsel)

                        İmar Planı Değişikliği

                        - Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Balçık Köyü (1643 no’lu parsel)

                        İmar Planı Değişikliği

                        - Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Pelitli Köyü (1965 no’lu parsel)

                        İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/10/2013 tarih ve 9108 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı,

• Isparta İli, Senirkent İlçesi, İstiklal Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 4.723,00 m2 yüzölçümlü 220 ada 1 no’lu parsele “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” (E:1.20; Hmaks:3 kat) ve “Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin,

2- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı,

• Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Tavşanlı Köyü sınırları içerisinde yer alan 19.736,09 m2 yüzölçümlü 2603 no’lu parsele “Gelişme Konut Alanı” (E:1.00; Hmaks: Serbest), “Ticaret” (E:1.00; Hmaks: Serbest), “Park Alanı” ve “Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının,

• Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Balçık Köyü sınırları içerisinde yer alan 22.038,53 m2 yüzölçümlü 1643 no’lu parsele “Gelişme Konut Alanı” (E:0.15; Hmaks: 6.50 m), “Park” ve “Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının,

• Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Pelitli Köyü sınırları içerisinde yer alan 6.425,00 m2 yüzölçümlü 1965 no’lu parsele “Gelişme Konut Alanı” (E:0.80; Hmaks: 12.50 m), “Teknik Altyapı Alanı” ve “Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının,

onaylanmasına,

3- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

 

Haritalar için tıklayınız.