14 Aralık 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28851

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/777

             1 – İstanbul İli Adalar İlçesi sınırları içerisinde bulunan Yassıada’nın isminin “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak değiştirilmesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

12/12/2013

                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Muammer GÜLER

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı