10 Aralık 2013 Tarihli ve 28847 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

GENELGE

—  F Klavye ile İlgili 2013/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSGM-2013/43)

—  Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/40)

—  Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları (BDS 240) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 6

—  Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması (BDS 250) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 7

—  Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim (BDS 260) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 8

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 27/9/2012 Tarihli ve E: 2012/4, K: 2012/130 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 11/10/2012 Tarihli ve E: 2012/37, K: 2012/148 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 31/1/2013 Tarihli ve E: 2011/144, K: 2013/23 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/4/2013 Tarihli ve E: 2013/14, K: 2013/56 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 2/5/2013 Tarihli ve E: 2013/44, K: 2013/59 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/7/2013 Tarihli ve E: 2012/66, K: 2013/85 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/7/2013 Tarihli ve E: 2012/104, K: 2013/87 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/10/2013 Tarihli ve E: 2013/45, K: 2013/113 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/10/2013 Tarihli ve E: 2013/62, K: 2013/115 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/10/2013 Tarihli ve E: 2013/83, K: 2013/116 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 7/11/2013 Tarihli ve 2012/660 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 7/11/2013 Tarihli ve 2012/998 Başvuru Numaralı Kararı

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 7/12/2013 Tarihli ve 2013/567 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


9/12/2013 tarihli ve 28846 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Konut Edindirme Yardımı Hak Sahipleri Listesi yayımlanmıştır.