10 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28847

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ STATÜSÜNÜN GERİ ALINMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/40)

MADDE 1 – (1) 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2006/21) hükümlerine aykırı davranan aşağıda unvan ve adresi belirtilen şirketin “Uluslararası Gözetim Şirketi” statüsü, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca geri alınmıştır.

 

Firma Unvanı

Adresi

BGS DENİZCİLİK GÖZETİM VE TİCARET LTD. ŞTİ.

BÜYÜKŞEHİR C MAH.C25 BLOK D. 1

BEYLİKDÜZÜ BÜYÜKÇEKMECE/

İSTANBUL

 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.