10 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28847

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        9 Aralık 2013

        69471265-305-10502

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Gürcistan-Türkiye elektrik iletim hatları açılış programına katılmak üzere; 10 Aralık 2013 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              9 Aralık 2013

       68244839-140.03-338-699

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 9/12/2013 tarihli ve 69471265-305-10502 sayılı yazınız.

             Gürcistan-Türkiye elektrik iletim hatları açılış programına katılmak üzere, 10 Aralık 2013 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI