10 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28847

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE

DAMGALAMA ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/2/1989 tarihli ve 20074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, areometreler, hububat muayene aletleri, elektrik, su ve gaz sayaçları,  akaryakıt sayaçları ile taksimetreler, naklimetreler, akım ve gerilim ölçü transformatörleri ile demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının ilk, periyodik ve stok muayeneleri sonunda damgalanan veya damga yerine belge verilenler ile elektrik, su ve doğalgaz sayaçları tamir ve ayar istasyonlarının ilk ve periyodik muayenelerinden aşağıda belirtilen ücretler alınır.

Muayene ve Damgalama Ücretleri

ÖLÇÜ ALETİNİN CİNSİ                                                                                                        ÜCRETİ (TL/Kr/Adet)

1 UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

1.1 Sınıf I Uzunluk Ölçüleri

1.1.1 Anma uzunluğu 20 metreye kadar olanlar (20 metre dâhil)                                                                         48 Kr

1.1.2 Anma uzunluğu 20 metrenin üzerinde olanlar                                                                                             74 Kr

1.2 Sınıf II ve III Uzunluk Ölçüleri

1.2.1 Anma uzunluğu 2 metreye kadar olanlar (2 metre dâhil)                                                                             34 Kr

1.2.2 Anma uzunluğu 2 metre-5 metre arasında olanlar (5 metre dâhil)                                                                34 Kr

1.2.3 Anma uzunluğu 5 metre-20 metre arasında olanlar (20 metre dâhil)                                                            41 Kr

1.2.4 Anma uzunluğu 20 metrenin üzerinde olanlar                                                                                             48 Kr

1.3 Tek parçalı veya katlanabilir uzunluk ölçüleri (1 metre – 2 metre)                                                         48 Kr

2 HACİM ÖLÇEKLERİ

2.1 Yağ ölçekleri

2.1.1 Hacmi 1 litreye kadar olanlar (1 litre dâhil)                                                                                                  61 Kr

2.1.2 Hacmi 2-5 litre arasında olanlar (5 litre dâhil)                                                                                            1,1 TL

2.1.3 Hacmi 10 litre ve daha yukarısı olanlar                                                                                                      2,7 TL

2.2 Ölçü Etalonları (Akaryakıtlar için)

2.2.1 Hacmi 10 litreye kadar olanlar (10 litre dâhil)                                                                                            4,1 TL

2.2.2 Hacmi 20 litre olanlar                                                                                                                                 6,8 TL

2.2.3 Hacmi 50-100 litre olanlar (100 litre dâhil)                                                                                              11,5 TL

2.2.4 Hacmi 100 litreden fazla olanlar                                                                                                               23,2 TL

2.3 Kuru Daneli Madde Ölçekleri

2.3.1 Hacmi 5 litreye kadar olanlar (5 litre dâhil)                                                                                                  82 Kr

2.3.2 Hacmi 10-50 litre olanlar (50 litre dâhil)                                                                                                    1,1 TL

2.3.3 Hacmi 100 litre olanlar                                                                                                                               1,6 TL

3 ŞİŞELER

3.1 Beher Kalıp İçin                                                                                                                                      343,4 TL

4 KÜTLE ÖLÇÜLERİ

4.1 M3, M2 Sınıfı Kütleler

4.1.1 50 grama kadar olanlar (50 gram dâhil)                                                                                                     1,1 TL

4.1.2 100 gram-5 kilogram arasında olanlar (5 kilogram dâhil)                                                                          1,6 TL

4.1.3 10 kilogram-20 kilogram olanlar                                                                                                                2,4 TL

4.1.4 50 kilogramdan fazla olanlar (50 kilogram dâhil)                                                                                       3,4 TL

4.2 M1 Sınıfı Kütleler

4.2.1 1 kilograma kadar olanlar (1 kilogram dâhil)                                                                                             1,1 TL

4.2.2 2 kilogram-20 kilogram arasında olanlar (20 kilogram dâhil)                                                                    2,4 TL

4.2.3 50 kilogram olanlar                                                                                                                                    4,1 TL

4.2.4 500 kilogram olanlar                                                                                                                                   10 TL

4.2.5 1000 kilogram olanlar                                                                                                                              16,8 TL

4.3 F1 ve F2 Sınıfı Kütleler

4.3.1 100 grama kadar olanlar (100 gram dâhil)                                                                                                 3,4 TL

4.3.2 200 gram-1 kilogram arasında olanlar (1 kilogram dâhil)                                                                          4,1 TL

4.3.3 2 kilogram-20 kilogram arasında olanlar (20 kilogram dâhil)                                                                    4,9 TL

4.3.4 50 kilogramdan fazla olanlar (50 kilogram dâhil)                                                                                       8,4 TL

4.4 E2 Sınıfı Kütleler

4.4.1 50 grama kadar olanlar (50 gram dâhil)                                                                                                     4,1 TL

4.4.2 100 gram-1 kilogram arasında olanlar (1 kilogram dâhil)                                                                          4,9 TL

4.4.3 2 kilogram-10 kilograma kadar olanlar                                                                                                      5,8 TL

4.4.4 10 kilogramdan fazla olanlar (10 kilogram dâhil)                                                                                       8,4 TL

4.5 Karat Kütleler                                                                                                                                           24,4 TL

4.6 Kütle Setleri (Bütün sınıflar için)                                                                                                            43,4 TL

5 OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ

5.1 Sınıf I Tartı Aletleri   (mekanik- elektronik)                                                                                             50 TL

5.2 Sınıf II Tartı Aletleri  (mekanik- elektronik)                                                                                            40 TL

5.3 Sınıf III ve Sınıf IV Tartı Aletleri

5.3.1 Mekanik Tartı Aletleri

5.3.1.1 Maksimum kapasitesi 5 kilograma kadar olanlar

(5 kilogram dâhil)                                                                                                                                               5,8 TL

5.3.1.2 Maksimum kapasitesi 5 kilogram-50 kilogram arasında olanlar

(50 kilogram dâhil)                                                                                                                                             8,9 TL

5.3.1.3 Maksimum kapasitesi 50 kilogram-350 kilogram arasında olanlar

(350 kilogram dâhil)                                                                                                                                         10,6 TL

5.3.1.4 Maksimum kapasitesi 350 kilogram-1500 kilogram arasında olanlar

(1500 kilogram dâhil)                                                                                                                                       18,4 TL

5.3.1.5 Maksimum kapasitesi 1500 kilogram-2900 kilogram arasında olanlar

(2900 kilogram dâhil)                                                                                                                                       28,7 TL

5.3.1.6 Maksimum kapasitesi 2900 kilogram-12.000 kilogram arasında olanlar

(12.000 kilogram dâhil)                                                                                                                                    39,4 TL

5.3.1.7 Maksimum kapasitesi 12.000 kilogram-30.000 kilogram arası olanlar

(30.000 kilogram dâhil)                                                                                                                                    72,1 TL

5.3.1.8 Maksimum kapasitesi 30.000 kilogramın üzerinde olanlar                                                                 115,1 TL

5.3.2 Elektronik Tartı Aletleri

5.3.2.1 Maksimum kapasitesi 5 kilograma kadar olanlar için

(5 kilogram dâhil)                                                                                                                                                20 TL

5.3.2.2 Maksimum kapasitesi 5 kilogram-50 kilogram arası olanlar için

(50 kilogram dâhil)                                                                                                                                              30 TL

5.3.2.3 Maksimum kapasitesi 50 kilogram-350 kilogram arasında olanlar için

(350 kilogram dâhil)                                                                                                                                            35 TL

5.3.2.4 Maksimum kapasitesi 350 kilogram-1500 kilogram arasında olanlar için

(1500 kilogram dâhil)                                                                                                                                          40 TL

5.3.2.5 Maksimum kapasitesi 1500 kilogram-2900 kilogram arasında olanlar için

(2900 kilogram dâhil)                                                                                                                                          50 TL

5.3.2.6 Maksimum kapasitesi 2900 kilogram-12.000 kilogram arasında olanlar

(12.000 kilogram dâhil)                                                                                                                                    76,2 TL

5.3.2.7 Maksimum kapasitesi 12.000 kilogram-30.000 kilogram arasında olanlar

(30.000 kilogram dâhil)                                                                                                                                    88,2 TL

5.3.2.8 Maksimum kapasitesi 30.000 kilogramın üzerinde olan                                                                     153,7 TL

6. OTOMATİK TARTI ALETLERİ

6.1 Otomatik kütle belirleme terazileri                                                                                                                150 TL

6.2 Otomatik gravimetrik dolum terazileri                                                                                                          200 TL

6.3 Kesintili toplayıcılar                                                                                                                                     200 TL

6.4 Sürekli toplayıcılar                                                                                                                                       250 TL

6.5 Ray kantarları (demiryolu ağırlık köprüsü)                                                                                                  250 TL

7. HAREKET HALİNDE BULUNAN YOL ARAÇLARI İÇİN

OTOMATİK TARTI ALETLERİ (AKS KANTARLARI)                                                                    168,1 TL

8. YÜK VE SARNIÇLI VAGONLAR                                                                                                        10,6 TL

9. ÖLÇÜ OLARAK KULLANILAN TAŞITLAR (VAGONETLER)                                                      7,5 TL

10. HUBUBAT MUAYENE ALETLERİ

10.1 2 kilograma kadar olanlar (2 kilogram dâhil)                                                                                              5,8 TL

10.2 2 kilogramdan fazla olanlar                                                                                                                         8,9 TL

11 GAZ SAYAÇLARI

11.1 G6 sınıfına kadar olan sayaçlar (G6 dâhil)                                                                                                  5,8 TL

11.2 G10 - G25 sınıfı sayaçlar                                                                                                                            7,4 TL

11.3 G40 - G65 sınıfı sayaçlar                                                                                                                          11,5 TL

11.4 G100 - G160 sınıfı sayaçlar                                                                                                                      16,8 TL

11.5 G250 - G400 sınıfı sayaçlar                                                                                                                      21,3 TL

11.6 G650 - G1600 sınıfı sayaçlar                                                                                                                    27,2 TL

11.7 G2500 - G6500 sınıfı sayaçlar                                                                                                                  32,6 TL

11.8 G10000 ve üstü                                                                                                                                        47,7 TL

11.9 G4 sınıfına kadar ön ödemeli doğalgaz sayaçları                                                                                        6,5 TL

11.10 Rotary tipi ön ödemeli doğalgaz sayaçları                                                                                               33,4 TL

12 SU SAYAÇLARI

12.1 Anma debisi (Qn) 10 m3/h’e kadar olan sayaçlar                                                                                       1,1 TL

12.2 Anma debisi (Qn) 10 m3/h - 50 m3/h olan sayaçlar                                                                                   2,4 TL

12.3 Anma debisi (Qn) 50 m3/h - 100 m3/h olan sayaçlar                                                                                 4,9 TL

12.4 Anma debisi (Qn) 25 m3/h’e kadar olan kombine su sayaçları                                                                   5,8 TL

12.5 Anma debisi (Qn) 25 m3/h’den fazla olan kombine su sayaçları                                                              10,6 TL

12.6 Ön ödemeli ev tipi su sayaçları (10 m3/h dâhil)                                                                                          3,4 TL

12.7 Ön ödemeli sanayi tipi su sayaçları (10 m3/h üstü)                                                                                     6,5 TL

13 AREOMETRELER                                                                                                                                    4,1 TL

14 ELEKTRİK SAYAÇLARI

14.1 Tek fazlı mekanik elektrik sayaçları                                                                                                            3,4 TL

14.2 Üç fazlı mekanik elektrik sayaçları                                                                                                              4,1 TL

14.3 Mekanik reaktif enerji sayaçları                                                                                                                  4,1 TL

14.4 Tek fazlı etalon sayaçlar                                                                                                                            21,3 TL

14.5 Üç fazlı etalon sayaçlar                                                                                                                             30,6 TL

14.6 Tek fazlı elektronik sayaçlar                                                                                                                        3,4 TL

14.7 Üç fazlı elektronik sayaçlar                                                                                                                         4,1 TL

14.8 Elektronik aktif/reaktif (Kombimetre) sayaçlar                                                                                          25,8 TL

15 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

15.1 Akım Transformatörleri

15.1.1 Alçak gerilim akım transformatörleri                                                                                                          3 TL

15.1.2 Orta gerilim akım transformatörleri                                                                                                        30,6 TL

15.1.3 Yüksek gerilim akım transformatörleri                                                                                                  45,5 TL

15.2 Gerilim Transformatörleri

15.2.1 Primer 1200 Volta kadar olan transformatörler                                                                                        7,5 TL

15.2.2 Primer 1200-36000 Volt arası olan transformatörler                                                                             30,6 TL

15.2.3 Primer 36000 Volttan yukarı olan transformatörler                                                                             152,4 TL

16 TAKSİMETRE VE NAKLİMETRELER

16.1 Taksimetre                                                                                                                                                   40 TL

16.2 Naklimetre                                                                                                                                                12,3 TL

17 LPG SAYAÇLARI

17.1 LPG sayaçları

(Qmax=80 litre/dakikaya kadar olan sayaçlar)                                                                                                  30,6 TL

17.2 Tanker sayaçları

(Qmax=500 litre/dakikaya kadar olan sayaçlar)                                                                                                47,7 TL

17.3 Depo tipi sayaçlar

(Qmax=500 litre/dakikadan büyük sayaçlar için)                                                                                              94,5 TL

17.4 LPG sayaçları kontrol etalonu (Mastermetre)                                                                                     39,4 TL

18 SU SATIŞ POMPALARI                                                                                                                         16,3 TL

19 AKARYAKIT SAYAÇLARI

19.1 Servis tipi akaryakıt sayaçları

(Qmax=120 litre/dakikaya kadar olan sayaçlar)                                                                                                31,3 TL

19.2 Tanker tipi akaryakıt sayaçları

(Qmax= 750 litre/dakikaya kadar olan sayaçlar)                                                                                               49,7 TL

19.3 Depo tipi akaryakıt sayaçları

(Qmax = 750 litre/dakikadan büyük olan sayaçlar için)                                                                                    94,5 TL

20 SÜT SAYAÇLARI

20.1 Tanker tipi sayaçlar                                                                                                                                   49,7 TL

20.2 Depo tipi sayaçlar                                                                                                                                     80,2 TL

21 SIKIŞTIRILMIŞ VE SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ SAYAÇLARI                                         49,7 TL

22 SIVILARIN VEYA GAZLARIN KÜTLESEL ÖLÇÜMÜNÜ YAPAN

SİSTEMLER

22.1 Akaryakıtın kütlesel ölçümünü yapan cihazlar                                                                                          49,7 TL

22.2 LPG’nin kütlesel ölçümünü yapan cihazlar                                                                                               49,7 TL

23 MOTORLU TAŞIT LASTİKLERİNİN HAVA BASINCI ÖLÇÜMÜNDE

KULLANILAN CİHAZLAR                                                                                                                         8,2 TL

24 AYAR İSTASYONLARI

24.1 Elektrik sayaçları ayar istasyonları

24.1.1 Monofaze sayaçlar için                                                                                                                          95,1 TL

24.1.2 Trifaze sayaçlar için                                                                                                                             169,9 TL

24.1.3 Elektronik sayaçlar için                                                                                                                        197,2 TL

24.2 Su sayaçları ayar istasyonları

24.2.1 Anma debisi Qn= 10 m3/h’e kadar olan sayaçlar için                                                                            81,6 TL

24.2.2 Anma debisi 10 m3/h’den büyük olan sayaçlar için                                                                             115,6 TL

24.3 Doğalgaz sayaçları ayar istasyonu                                                                                                          217,5 TL

25 KARIŞTIRICI ÖLÇEKLER                                                                                                                    7,5 TL

26 EGZOZ GAZI ÖLÇME CİHAZLARI

26.1 Egzoz gazı analiz cihazı                                                                                                                             56 TL

26.2 Egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazı                                                                                            33,6 TL

26.3 Egzoz gazı analiz cihazı ile egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazından

oluşan birleşik sistemler (Kombine egzoz gazı ölçme cihazı)                                                                      89,6 TL

27 TAKOGRAF CİHAZLARI                                                                                                                     44,8 TL

             İlk, periyodik ve stok muayenesi talep edilen ölçü ve ölçü aletlerinin beyannamede belirtilen sayısına göre adet başına yukarıdaki tarifelerin;

0 - 20 adet için % 100’ü,

21 - 100 adet için % 80’i,

101 - 500 adet için % 70’i,

501 - 1000 adet için % 60’ı,

1000 adetten fazlası için % 40’ı,

oranında muayene ve damgalama ücreti alınır."

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – Takograf cihazları hariç olmak üzere, ilk, periyodik ve stok muayenesine tabi tutulan ölçü ve ölçü aletlerinin sahipleri veya ilgililerinin müracaattan önce muayene ve damgalama ücretlerini il ve ilçelerde bulunan muhasebe birimlerine yatırmaları, müracaat dilekçesine muayene ücretinin yatırıldığına dair makbuzu eklemeleri zorunludur. Elektrik, su ve gaz sayaçlarının muayene ve damgalama ücretleri, söz konusu sayaçların tamir ve ayar istasyonlarındaki muayeneleri aşamasında yatırılabilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.