9 Aralık 2013  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28846

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İSTANBUL ELEKTRİK-ELEKTRONİK, MAKİNE VE BİLİŞİM İHRACATÇILARI

BİRLİĞİNİN UNVANININ DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2013/7)

Unvan değişikliği

MADDE 1 – (1) İstanbul’da kurulu İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliğinin unvanı “Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği” olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.