7 Aralık 2013 Tarihli ve 28844 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2013/5620  Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş.’nin, Defter Kayıtlarını 1/1/2014 Tarihinden İtibaren Türk Para Birimi Dışında Başka Bir Para Birimiyle Tutabilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği

—  Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların Satışı ve Kiraya Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri