6 Aralık 2013 Tarihli ve 28843 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

1053   Son Yıllarda Türk Sporunda Yaşanan Doping Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2013/5565  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2013/5548  Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

— Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Özel Fon Mal Varlığının Yönetimine ve Nemalandırılmasına İlişkin Yönetmelik

— Türkiye İş Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

— Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Belgelerin Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

— Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği

— Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik

— İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

— İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

— Yüksek Seçim Kurulunun 30/11/2013 Tarihli ve 545 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri